Neurosoft

Mapa

Siedziba główna

Neurosoft Sp. z o.o.
ul. Życzliwa 8
53-030 Wrocław
Polska

Tel.: +48 (71) 738 83 00

Mapa

Oddział
w Warszawie

Neurosoft Sp. z o.o.
ul. Jagielońska 80
03-301 Warszawa
Polska

Mapa

Oddział
w Niemczech

Neurosoft GmbH
Kippekausen 52,
51427 Bergisch Gladbach
Niemcy

Mapa

Oddział
w Chinach

Neurosoft Ltd.
3/F Jonsim Place
228 Queen`s Road East
Wanchai – Hongkong

NIP: 8980016421  REGON: 930681460  KRS: 0000151488