Anonimat – produkt, który usprawni pracę urzędników

Neurosoft stworzył system do automatycznej anonimizacji dokumentów urzędowych – decyzji, postanowień oraz zaświadczeń administracyjnych, umów, a także rozstrzygnięć i orzeczeń organów i instytucji państwowych. Oznacza to, że wszystkie dane osobowe oraz inne informacje, które mogłyby doprowadzić do rozpoznania konkretnych faktów, ludzi oraz okoliczności, są samoczynnie z tekstu usuwane, w celu ochrony danych. Narzędzie to może bezpośrednio zrewolucjonizować pracę urzędników, którzy dotychczas ten żmudny proces wykonywali ręcznie.

Udostępnienie informacji publicznej zawartej w dokumentach urzędowych musi poprzedzać usunięcie z tekstu tzw. danych wrażliwych. Anonimat, bo tak nazywa się nowy system, wyklucza z tego procesu błąd ludzki i przyspiesza pracę wielu instytucji. Udostępnianie i publikowanie treści w takiej formie jest kompromisem pomiędzy ochroną pewnych informacji, a udostępnieniem dokumentów, o które wnioskują obywatele.

System bez wątpienia znajdzie się w kręgu zainteresowania wielu instytucji publicznych m.in. Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, urzędów gminnych, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i wojewódzkich oraz innych jednostek budżetowych i spółek samorządu terytorialnego.

Anonimat jest rozwiązaniem rewolucyjnym na polskim rynku usług elektronicznych. Narzędzie pozwala na osiągnięcie większej efektywności poprzez minimalizację błędów oraz oszczędność czasu. To zasługa ściśle wykonywanego przez system algorytmu, opracowanego przez dział R&D spółki Neurosoft. Informacje, które powinny zostać niejawne są automatycznie usuwane, co zmniejsza do minimum zaangażowanie w ten proces człowieka i zapewnia spójność procesu, dzięki stosowaniu uniwersalnych metod anonimizacji.

Jedną z kluczowych zalet systemu jest fakt, że każdy etap przetwarzania dokumentu jest w pełni chroniony i wyposażony w rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo teleinformatyczne, a cały proces odbywa się zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce. To nie tylko ułatwienie dla wielu instytucji przy realizacji wniosków o dostęp do informacji publicznej, to także kolejne narzędzie przyczyniające się do informatyzacji urzędów w Polsce i rozwijające społeczeństwo informacyjne.

System automatycznej anonimzacji dostępny jest pod adresem www.anonim.at
Więcej informacji można uzyskać pod adresem mailowym: sprzedaz@anonimat.pl

Zobacz również

Neurosoft na targach Traffex 2019 w UK

W dniach od 3 do 4 kwietnia Neurosoft miał przyjemność brać udział w targach Traffex 2019.Targi te są dla nas wspaniałą okazją do networkingu i poszerzania wiedzy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tegorycznych targów i juz czekamy na następne.

Więcej

Zobacz więcej aktualności