Neurosoft Sp. z o.o. prowadzi przedsięwzięcia dofinansowywane z funduszy Unii Europejskiej. Ich celem jest szeroko rozumiany rozwój spółki. W ramach projektów, przedsiębiorstwo ma możliwość wytwarzania bardziej zaawansowanej, kosztownej technologii, bazując na działalności badawczo- rozwojowej i działania na szerszą skalę docierając do większego grona potencjalnych klientów.

Projekt AUDIOSCOPE

Projekt, w ramach którego powstanie system do automatycznego wyszukiwania treści w nagraniach w języku polskim metodą hybrydową.

Czytaj więcej

Projekt ISKIP

Projekt Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Czytaj więcej

Projekt ISM3P

Inteligentne Systemy Monitorowania i Penalizacji Pojazdów Przeciążonych- projekt realizowany przez konsorcjum: IBDiM, Neurosoft i Proteus.

Czytaj więcej

Projekt MOBIS

Projekt mający na celu opracowanie metody oceny bezpieczeństwa pieszych przy pomocy analizy obrazu wideo.

Czytaj więcej

Projekt OPTICITIES

Od 1 listopada 2013 roku trwa regionalny program OPTICITIES, mający na celu poprawienie mobilności w europejskich miastach.

Czytaj więcej