Go To Brand – Promocja na arenie międzynarodowej marki firmy NEUROSOFT jako lidera rozwiązań w zakresie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS)

Celem realizacji projektu jest promocja marki Neurosoft na rynkach perspektywicznych dla branży Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) w celu zwiększenia sprzedaży.

Rezultatem projektu będzie zwiększenie przychodów z działalności eksportowej, która obecnie przynosi 32% przychodów, jednak korzystne tendencje wzrostowe na rynkach krajów wysoko rozwiniętych oraz krajów Bliskiego Wschodu pozwalają założyć wzrost udziału eksportu do 45 – 50%.

Do najważniejszych rezultatów projektu będzie należało:

  • realizacja sprzedaży na rynkach dotąd przez Spółkę niespenetrowanych;
  • zintensyfikowanie powiązań wnioskodawcy z partnerami zagranicznymi;
  • zwiększenie rozpoznawalności marki handlowej i firmowej wnioskodawcy na rynkach zagranicznych.

Wyniki projektu zostaną wykorzystane w działalności gospodarczej oraz rozwoju działalności eksportowej Wnioskodawcy. Wartość projektu 606.893,00 PLN, Wkład Funduszy Europejskich wynosi 336.660,00 PLN.

Przedmiotem projektu jest zwiększenie konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez promocję flagowej linii produktowej NeuroCar na rynkach międzynarodowych. Promocja produktu na rynku europejskim i światowym koncertować się będzie na następujących działaniach:

  • rozpowszechnienie informacji o produkcie na targach i konferencjach branżowych;
  • przygotowanie materiałów marketingowych;
  • aktywne pozyskiwanie nowych rynków oraz nowych klientów;
  • analiza nowych ryków pod kątem możliwości eksportowych;
  • umocnienie wizerunku firmy oraz produktu;
  • nawiązanie i podtrzymane kontaktów handlowych;
  • wdrożenie rozwiązań klienckich na nowych rynkach.

Spółka Neurosoft podpisała umowę o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Projekt zakończy się w grudniu 2019 roku.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – dokument przyjęty przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 roku, stanowiący krajową implementację polityki spójności Unii Europejskiej w zakresie wzrostu innowacji i działań badawczych. Program w całości będzie realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe POIR3.3.3/01/10/201703/10/2017
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaPobierz
Zapytanie ofertowe POIR3.3.3/01/04/201805/04/2018
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaPobierz
Zapytanie ofertowe POIR3.3.3/01/10/201811/10/2018
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaPobierz
Zapytanie ofertowe POIR3.3.3/01/02/201905/02/2019
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaPobierz
Zapytanie ofertowe POIR3.3.3/01/04/201901/03/2019
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaPobierz
Zapytanie ofertowe POIR3.3.3/01/03/201918/03/2019
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaPobierz
Zapytanie ofertowe POIR3.3.3/01/05/201931/05/2019
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaPobierz
Wyszczególnienie Data Zapytanie Formularz Wytyczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe POIR3.3.3/01/10/2017 03/10/2017 Pobierz Pobierz Brak Pobierz
Zapytanie ofertowe POIR3.3.3/01/04/2018 05/04/2018 Pobierz Pobierz Brak Pobierz
Zapytanie ofertowe POIR3.3.3/01/10/2018 11/10/2018 Pobierz Pobierz Brak Pobierz
Zapytanie ofertowe POIR3.3.3/01/02/2019 05/02/2019 Pobierz Pobierz Brak Pobierz
Zapytanie ofertowe POIR3.3.3/01/04/2019 01/03/2019 Pobierz Pobierz Brak Pobierz
Zapytanie ofertowe POIR3.3.3/01/03/2019 18/03/2019 Pobierz Pobierz Brak Pobierz
Zapytanie ofertowe POIR3.3.3/01/05/2019 31/05/2019 Pobierz Pobierz Brak Pobierz