Go To Brand – Promocja na arenie międzynarodowej marki firmy NEUROSOFT jako lidera rozwiązań w zakresie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS)

Przedmiotem projektu jest zwiększenie konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez promocję flagowej linii produktowej NeuroCar na rynkach międzynarodowych. Promocja produktu na rynku europejskim i światowym koncertować się będzie na następujących działaniach:
• rozpowszechnienie informacji o produkcie na targach i konferencjach branżowych
• przygotowanie materiałów marketingowych
• aktywne pozyskiwanie nowych rynków oraz nowych klientów
• analiza nowych ryków pod kątem możliwości eksportowych
• umocnienie wizerunku firmy oraz produktu
• nawiązanie i podtrzymane kontaktów handlowych
• wdrożenie rozwiązań klienckich na nowych rynkach

 

Spółka Neurosoft podpisała umowę o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.  Projekt zakończy się w grudniu 2019 roku.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – dokument przyjęty przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 roku, stanowiący krajową implementację polityki spójności Unii Europejskiej w zakresie wzrostu innowacji i działań badawczych. Program w całości będzie realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe POIR3.3.3/01/10/201703/10/2017
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaPobierz
Zapytanie ofertowe POIR3.3.3/01/04/201805/04/2018
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaPobierz
Zapytanie ofertowe POIR3.3.3/01/10/201811/10/2018
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaPobierz
Zapytanie ofertowe POIR3.3.3/01/02/201905/02/2019
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaBrak
Wyszczególnienie Data Zapytanie Formularz Wytyczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe POIR3.3.3/01/10/2017 03/10/2017 Pobierz Pobierz Brak Pobierz
Zapytanie ofertowe POIR3.3.3/01/04/2018 05/04/2018 Pobierz Pobierz Brak Pobierz
Zapytanie ofertowe POIR3.3.3/01/10/2018 11/10/2018 Pobierz Pobierz Brak Pobierz
Zapytanie ofertowe POIR3.3.3/01/02/2019 05/02/2019 Pobierz Pobierz Brak Brak