MoVieSta – Przenośny System Identyfikacji Pojazdów

Implementacja modułów dostosowujących parametry konfiguracyjne do zmiennych warunków środowiskowych poprawi stabilność i jakość działania systemów pomiaru ruchu drogowego. Dzięki temu pomiary ruchu będą mogły znaleźć szersze zastosowanie w zarządzaniu infrastrukturą drogową i planowaniu inwestycji z nią związanych.

MoVieSTA to wieloczujnikowy przenośny system do pomiarów ruchu drogowego, wyposażony w algorytmy automatycznej analizy jakości generowanych danych. System dostosowuje na bieżąco parametry konfiguracyjne do warunków środowiskowych oraz identyfikuje potencjalne dysfunkcje poszczególnych algorytmów, informując o powstałym problemie Operatora. W opracowanych algorytmach zastosowane zostaną technologie zaawansowanego uczenia maszynowego, w tym tzw. głębokie sieci neuronowe. Odpowiednia architektura systemu oraz autorskie algorytmy znacznie ograniczą zapotrzebowanie systemu na energię elektryczną.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach europejskiego programu EUROSTARS, realizowanego w oparciu o sieć Narodowych Biur EUREKI. Jest współfinansowany z funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przeznaczonych na międzynarodowe programy badawczo-rozwojowe.

Program EUROSTARS ma na celu wspieranie innowacyjnych, prorynkowych projektów badawczych mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców, realizowanych we współpracy z partnerami z państw europejskich, w tym z zagranicznymi jednostkami badawczymi. Przedstawicielem Polski w Grupie Wysokiego Szczebla EUROSTARS jest Dyrektor Działu Zarządzania Programami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.