NEUROFLOW – Inteligentny autonomiczny rozproszony system rozpoznawania i analizy ruchu

Celem projektu jest opracowanie unikalnego inteligentnego, autonomicznego, rozproszonego systemu rozpoznawania i analizy ruchu działającego w oparciu o elementy sieci neuronowych oraz semantyczną analizę treści.

W wyniku realizacji projektu na rynek zostanie wprowadzone autonomiczne urządzenie przeznaczone do automatycznej detekcji,
klasyfikacji oraz śledzenia poruszających się w jego polu widzenia obiektów.

Dzięki bezpośredniej wymianie danych i informacji pomiędzy urządzeniami wzrośnie nie tylko stabilność całego układu, lecz przede wszystkim wiarygodność i dokładność generowanych przez układ danych.

fe_ir_poziom-kolor-01