NEUROPARK – Wieloczujnikowy Inteligentny Neuronowy System Parkingowy

System NEUROPARK przyczyni się do lepszego wykorzystania dostępnej przestrzeni parkingowej, podniesie bezpieczeństwo na parkingach poprzez ograniczenie parkowania w niedozwolonych miejscach, spowoduje usprawnienie zarządzania infrastrukturą parkingową oraz ułatwi transport i spedycję towarów.

Projekt dotyczy opracowania i wdrożenia wieloczujnikowego systemu parkingowego służącego do precyzyjnego określania stanu zajętości miejsc parkingowych. System będzie mógł także być wykorzystywany w celu monitoringu i zarządzania warunkami w łańcuchu dostaw, śledzenia przebiegu dostawy oraz zarządzania procesem parkowania pojazdów.

Na prowadzenie badań Neurosoft uzyskał dofinansowanie od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt zakończy się w czerwcu 2017 roku.


 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – dokument przyjęty przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 roku, stanowiący krajową implementację polityki spójności Unii Europejskiej w zakresie wzrostu innowacji i działań badawczych. Program w całości będzie realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

fe_ir_poziom-kolor-01

Zapytania ofertowe

POIR 1.1.1/01/02/2016 Przenośne komputery19/02/2016
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaPobierz
POIR 1.1.1/01/03/2016 Switch30/03/2016
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaPobierz
POIR 1.1.1/02/03/2016- Platforma obliczeniowo-analityczna04/04/2016
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytycznePobierz
Najkorzystniejsza ofertaPobierz
POIR 1.1.1/01/04/2016 Przenośne komputery18/04/2016
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaPobierz
POIR 1.1.1/02/04/2016 uklady pomiarowe do akwizycji danych LIDAR 2 D27/04/2016
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaPobierz
POIR 1.1.1/01/07/2016 - Prznośna aparatura diagnostyczno-pomiarowa15/07/2016
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaPobierz
POIR 1.1.1/02/07/2016 - Badawcze układy pomiarowe do akwizycji danych18/07/2016
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaPobierz
POIR 1.1.1/01/08/2017 - Elementy konstrukcyjne prototypu18/08/2017
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaPobierz
POIR 1.1.1/01/09/2016 - Badawcze układy pomiarowe do akwizycji danych09/09/2016
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaPobierz
POIR 1.1.1/02/09/2016 - Prznośna aparatura diagnostyczno-pomiarowa16/09/2016
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaPobierz
POIR 1.1.1/02/11/2016 - Badawcze układy pomiarowe do akwizycji danych18/11/2016
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaPobierz
POIR 1.1.1/01/10/2017 - Elementy konstrukcyjne prototypu10/10/2017
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaPobierz
POIR 1.1.1/01/12/2017 - Serwery video22/12/2017
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaPobierz
POIR 1.1.1/02/12/2017 - elementy do budowy prototypu – 8 szt. 22/12/2017
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaPobierz
Wyszczególnienie Data Zapytanie Formularz Wytyczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
POIR 1.1.1/01/02/2016 Przenośne komputery 19/02/2016 Pobierz Pobierz Brak Pobierz
POIR 1.1.1/01/03/2016 Switch 30/03/2016 Pobierz Pobierz Brak Pobierz
POIR 1.1.1/02/03/2016- Platforma obliczeniowo-analityczna 04/04/2016 Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
POIR 1.1.1/01/04/2016 Przenośne komputery 18/04/2016 Pobierz Pobierz Brak Pobierz
POIR 1.1.1/02/04/2016 uklady pomiarowe do akwizycji danych LIDAR 2 D 27/04/2016 Pobierz Pobierz Brak Pobierz
POIR 1.1.1/01/07/2016 - Prznośna aparatura diagnostyczno-pomiarowa 15/07/2016 Pobierz Pobierz Brak Pobierz
POIR 1.1.1/02/07/2016 - Badawcze układy pomiarowe do akwizycji danych 18/07/2016 Pobierz Pobierz Brak Pobierz
POIR 1.1.1/01/08/2017 - Elementy konstrukcyjne prototypu 18/08/2017 Pobierz Pobierz Brak Pobierz
POIR 1.1.1/01/09/2016 - Badawcze układy pomiarowe do akwizycji danych 09/09/2016 Pobierz Pobierz Brak Pobierz
POIR 1.1.1/02/09/2016 - Prznośna aparatura diagnostyczno-pomiarowa 16/09/2016 Pobierz Pobierz Brak Pobierz
POIR 1.1.1/02/11/2016 - Badawcze układy pomiarowe do akwizycji danych 18/11/2016 Pobierz Pobierz Brak Pobierz
POIR 1.1.1/01/10/2017 - Elementy konstrukcyjne prototypu 10/10/2017 Pobierz Pobierz Brak Pobierz
POIR 1.1.1/01/12/2017 - Serwery video 22/12/2017 Pobierz Pobierz Brak Pobierz
POIR 1.1.1/02/12/2017 - elementy do budowy prototypu – 8 szt. 22/12/2017 Pobierz Pobierz Brak Pobierz