Projekt OPTICITIES

Od 1 listopada 2013 roku trwa regionalny program OPTICITIES, mający na celu poprawienie mobilności w europejskich miastach. Projekt ma potrwać 3 lata, jego zakończenie planowane jest na 31 października 2016 roku. Inicjatywa została współfinansowana przez Komisję Europejską, zgodnie z 7. Programem Ramowym. Budżet projektu wynosi aż 13 milionów euro. W projekcie udział bierze między innymi firma Neurosoft, miasto Wrocław oraz Grupa VOLVO.

Europejski wymiar przedsięwzięcia zapewniony został poprzez utworzenie konsorcjum, składającego się z 25 partnerów, pochodzących z 8 krajów UE. W projekt zaangażowane są m.in.: VOLVO, ERTICO, HaCon, Cityway oraz Neurosoft. Wśród partnerów znalazło się także 6 miast pilotażowych, w tym miasto Wrocław.

Impuls do stworzenia projektu OPTICITIES bezpośrednio związany jest z kwestią mobilności europejskich miast, uważanej obecnie za istotny element funkcjonowania społeczności europejskich – aż 75% mieszkańców UE żyje w obszarach miejskich. Działania realizowane są w pięciu głównych wymiarach i dotyczą: dostępności (związanej z zbyt dużym przesyceniem konurbacji europejskich, wynikającym z natężenia transportu prywatnego i publicznego); środowiska (jego zanieczyszczenia dwutlenkiem węgla, generowanym przez pojazdy i ciężarówki); jakości życia w miastach; transportu ciężarowego (generującego 15% zatorów miejskich) oraz zarządzenia przestrzenią publiczną.

Projekt OPTICITIES ma na celu:

 1. stworzenie standardów dotyczących Multimodalnego Miejskiego Zbioru Danych
 2. wykorzystanie innowacyjnych narzędzi i usługi w zarządzaniu ruchem
 3. implementację wytycznych, skierowany do władz publicznych
 4. rozpowszechnienie rezultatów projektu, tak by mogły one funkcjonować na skalę europejską.
 5.  Działania realizowane we współpracy miast, grup i mają rozwijać:
 6. rozwiązania multimodalne
 7. umowne ramy dotyczące dostępności danych i polityk, pozwalających zwiększyć dostęp do danych wysokiej jakości
 8. rozwiązania europejskiej zdolności do współpracy w obszarze danych dotyczących miejskiej mobilności; rozwiązania mobilności
 9. wzmocnienie zdolności nadzoru sieci operatorów i efektywności zarządzania
 10. wzmocnienie dostępności użytkowników do usług mobilności
 11.  Innowacyjność projektu jest realizowana za pośrednictwem:
 12. nowych urządzeń i źródeł monitorujących
 13. budowy zestandaryzowanego zbioru danych dotyczących mobilności miejskiej i portalu
 14. rozwijania innowacyjnych usług na rzecz multimodalności i przewidywalnego zarządzania sieciami miejskimi
 15. rozwijania innowacyjnych usług dla użytkowników finalnych, zapewniających kontynuowanie usług pomiędzy pojazdami a smartfonami
 16. rozwijania innowacyjnych usług na rzecz logistyki miejskiej

UCZESTNICY:

MIASTO WROCŁAW

Wrocław jest jednym z największych nowoczesnych miast Polski. Jako stolica Dolnego Śląska, pełni funkcje edukacyjne, technologiczne i jest lokalnym centrum biznesu. Wrocław od południa otoczony jest autostradą A4, która pozwala na szybkie połączenie ze Śląskiem, Krakowem, dalej Ukrainą; na zachodzie z Berlinem, czy Dreznem. Autostradowa Obwodnica Wrocławia (A8) z zachodu na północ miasta, połączona jest ze wspomnianą A4, jak i z drogą krajową w kierunku Poznania, Bydgoszczy i ekspresową S8 biegnącą do Warszawy. Miasto posiada międzynarodowe lotnisko obsługujące największe linie lotnicze.

Wrocław jest jednym z 5 miast pilotażowych projektu i wchodzi w skład konsorcjum. Miasto będzie pracować na systemach przetwarzania zbioru danych, za pośrednictwem urządzeń zlokalizowanych na drogach infrastruktury miejskiej. To właśnie integracja danych będzie jednym z głównych czynników, wpływających na zwiększenie funkcjonalności zarządzania ruchem. Miasto Wrocław będzie odpowiedzialne za integrację systemu Open ITS, z użyciem zebranych danych w systemie zarządzania dla pojazdów ciężarowych.

SPÓŁKA NEUROSOFT

Spółka Neurosoft, założona w listopadzie 1992 jako Spin-off absolwentów Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizuje się w systemach, wykorzystujących technologie sztucznej inteligencji. Stosując techniki, takie jak: przetwarzanie języka naturalnego, obrazu, sygnałów mowy, Neurosoft tworzy nowe rozwiązania pomiędzy człowiekiem a urządzeniem. Główne produkty firmy stosowane są w obszarach zarządzania transportem, w Inteligentnych Systemach Drogowych. Zostały one oparte o systemy identyfikacji pojazdów w ruchu (ANPR/MMR), tj. identyfikację tablic rejestracyjnych pojazdów z automatycznym rozpoznaniem marki i modelu pojazdu, oraz jego koloru.

Rola firmy Neurosoft w projekcie obejmuje uczestnictwo w zbiorze i przetwarzaniu danych. Podstawą do działania jest wykorzystanie istniejącej we Wrocławiu infrastruktury ITS, powiększonej o czujniki laserowe i czujniki wagi, potrzebnymi do zbioru danych i stosowania rozwiązań zarządzania ruchem ciężarowym. Jest to możliwe dzięki dostosowaniu zaawansowanych metod analizy obrazu do projektu OTPICITIES, technologii bazujące na detekcji obecności pojazdu, rozpoznania tablic rejestracyjnych (ANPR), modelu, koloru, automatycznego rozpoznania tablic ADR. Techniki te, poszerzone o dane zebrane z innych urządzeń telematyki drogowej, będzie skutkować informacją zwrotną dla użytkowników dróg.

GRUPA VOLVO (uczestnik wycofał się z projektu; aktualnie jedynie śledzi postępy projektu)

Grupa, będąca jedną z wiodących producentów pojazdów, maszyn budowlanych, rolniczych, urządzeń transportowych oraz systemów żeglugi zastosowań dla przemysłu.

W projekcie, VOLVO zaangażowana jest w obszar dotyczący ruchu ciężarowego, którego działania obejmują również uczestnictwo Wspólnoty Miejskiej Lyonu (Grand Lyon), miasta Wrocław oraz firmy Neurosoft. Grupa VOLVO będzie dokonywać oceny spójności pomiędzy architekturą komunikacji transportowej pasażera a zasadami transportu ciężarowego oraz będzie rozwijać Karty Identyfikacji Pojazdów Ciężarowych, będącymi wsparciem dla tych działań. Narzędzia komunikacji (zintegrowany system komunikacji /smartfony) będą używane w usługach rozwijanych w Grand Lyonie. VOLVO, wraz z firmą Neurosoft i miastem Wrocław, rozwija usługi informacji dla kierowców przeciążonych pojazdów i przewożących niebezpieczne towary. Szybkość komunikacji z wiadomościami dostarczanymi przez centralną bazę danych, jest kluczowym elementem powyższych działań.

Zapytania ofertowe

zakup telefonów do testów28/05/2015
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytycznePobierz
Najkorzystniejsza ofertaBrak
wynajmu pojazdu ciężarowego 25/05/2015
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytycznePobierz
Najkorzystniejsza ofertaBrak
nagranie filmu reklamowego narzędzia do nawigowania kierowcy pojazdu ciężarowego 03/04/2015
ZapytanieAnulowane
FormularzPobierz
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaBrak
Zakup personalnej kamery do nagrywania wraz z akcesoriami 17/12/2014
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytycznePobierz
Najkorzystniejsza ofertaBrak
Zakup dwóch sztuk switch’a przemysłowego zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną11/12/2014
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytycznePobierz
Najkorzystniejsza ofertaBrak
Tablica ADR ze zmienną zawartością znaków11/12/2014
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytycznePobierz
Najkorzystniejsza ofertaBrak
Zakup pięciu kamer pomiarowych zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną 11/12/2014
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytycznePobierz
Najkorzystniejsza ofertaBrak
Zakup dwóch rodzajów komputera przemysłowego 11/12/2014
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytycznePobierz
Najkorzystniejsza ofertaBrak
Zakup skanera pomiarowego „laser rangefinder” zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną12/12/2014
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytycznePobierz
Najkorzystniejsza ofertaBrak
Wyszczególnienie Data Zapytanie Formularz Wytyczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zakup telefonów do testów 28/05/2015 Pobierz Pobierz Pobierz Brak
wynajmu pojazdu ciężarowego 25/05/2015 Pobierz Pobierz Pobierz Brak
nagranie filmu reklamowego narzędzia do nawigowania kierowcy pojazdu ciężarowego 03/04/2015 Anulowane Pobierz Brak Brak
Zakup personalnej kamery do nagrywania wraz z akcesoriami 17/12/2014 Pobierz Pobierz Pobierz Brak
Zakup dwóch sztuk switch’a przemysłowego zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną 11/12/2014 Pobierz Pobierz Pobierz Brak
Tablica ADR ze zmienną zawartością znaków 11/12/2014 Pobierz Pobierz Pobierz Brak
Zakup pięciu kamer pomiarowych zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną 11/12/2014 Pobierz Pobierz Pobierz Brak
Zakup dwóch rodzajów komputera przemysłowego 11/12/2014 Pobierz Pobierz Pobierz Brak
Zakup skanera pomiarowego „laser rangefinder” zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną 12/12/2014 Pobierz Pobierz Pobierz Brak