NEUROSPACE – Inteligentny Modularny Neuronowy System Modelowania i Monitoringu Infrastrukturalnych Układów Przestrzennych

Projekt NeuroSpace dotyczy opracowania oraz wdrożenia autonomicznego systemu do precyzyjnego modelowania i monitoringu układów przestrzennych 3D. Zintegrowany system będzie częścią platformy powietrznej znajdującej zastosowanie przy pracach nadzorczych i inspekcyjnych obiektów usytuowanych w obszarach trudno dostępnych lub prowadzonych w warunkach potencjalnie niebezpiecznych dla operatora. Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na wzrastające zainteresowanie tego typu rozwiązaniami.

Spółka Neurosoft zakłada, że rezultatem projektu będzie samodzielnie poruszająca się platforma pomiarowa, która w obrębie monitorowanego obszaru dokładnie odwzoruje jego przestrzeń.

Nowy system poszerzy funkcjonalność oferowanych na rynku krajowym i światowym rozwiązań z zakresu zarządzania i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Stosowany będzie głównie do oceny stanu szeroko pojętej infrastruktury pomiarowej.

Na prowadzenie badań Neurosoft uzyskał dofinansowanie od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt zakończy się w grudniu 2017 roku.

Zapytania ofertowe

POIR 1.1.1/01/07/2016 badawcze układy pomiarowe LIDAR 2 D08/07/2016
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaPobierz
POIR 1.1.1/01/11/2016 badawcze układy pomiarowe LIDAR 2 D04/11/2016
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaPobierz
POIR 1.1.1/01/03/2017 Platforma obliczeniowo-analityczna03/03/2017
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaPobierz
POIR 1.1.1/01/07/201710/07/2017
ZapytaniePobierz
FormularzBrak
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaBrak
POIR1.1.1/02/10/2017 Komputery przenośne18/10/2017
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaPobierz
Wyszczególnienie Data Zapytanie Formularz Wytyczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
POIR 1.1.1/01/07/2016 badawcze układy pomiarowe LIDAR 2 D 08/07/2016 Pobierz Pobierz Brak Pobierz
POIR 1.1.1/01/11/2016 badawcze układy pomiarowe LIDAR 2 D 04/11/2016 Pobierz Pobierz Brak Pobierz
POIR 1.1.1/01/03/2017 Platforma obliczeniowo-analityczna 03/03/2017 Pobierz Pobierz Brak Pobierz
POIR 1.1.1/01/07/2017 10/07/2017 Pobierz Brak Brak Brak
POIR1.1.1/02/10/2017 Komputery przenośne 18/10/2017 Pobierz Pobierz Brak Pobierz