NEUROWIM – Inteligentny Neuronowy System Ważenia Pojazdów w Ruchu o Wysokiej Dokładności

Projekt dotyczy opracowania i wdrożenia bardzo precyzyjnego systemu ważenia pojazdów w ruchu, utrzymującego wymaganą przez procedurę certyfikacji (OIML, COST323) klasę dokładności pomiaru A(5)  przez cały okres pracy systemu. Stabilność działania systemu ważenia jest dużym wyzwaniem technologicznym ze względu na jego niestacjonarność, czyli istotną zależność wyników pomiarów od czynników zewnętrznych (zakłócających), jak np. temperatury powietrza czy nawierzchni. W celu kompensacji czynników zakłócających z systemem zintegrowany zostanie moduł automatycznej korekty błędu pomiarowego, dostosowujący wartość współczynnika kalibracji do zmiennych warunków środowiskowych.

Pierwszy etap Weight-in-Motion

Założenia projektu

W wyniku realizacji projektu został opracowany i wdrożony bardzo precyzyjny system ważenia pojazdów w ruchu, utrzymujący wymaganą przez procedurę certyfikacji (OIML, COST323) klasę dokładności pomiaru A(5) przez cały okres pracy systemu. Stabilność działania systemu była dużym wyzwaniem technologicznym ze względu na jego niestacjonarność, czyli istotną zależność wyników pomiarów od czynników zewnętrznych (zakłócających), jak np. temperatury powietrza czy nawierzchni.

W celu kompensacji zakłóceń pomiarowych z systemem zintegrowany został moduł automatycznego wyznaczania korekty współczynnika kalibracji, dostosowujący wartość współczynnika do zmiennych warunków środowiskowych. Podstawę działania modułu stanowi statystyczny model weryfikacji błędu oparty na układzie wartościach charakterystycznych, wyłonionych w ramach przewidzianych badań przemysłowych.

Powstałe w ramach projektu rozwiązanie pozwala na utrzymanie wysokiej jakości pomiaru bez konieczności okresowej kalibracji systemu przy pomocy pojazdów ze znaną masą (zważonych na stacjonarnej wadze certyfikowanej). Jednocześnie system wyposażony został w mechanizmy określania wiarygodności danych pomiarowych – i tym samym mechanizm odrzucenia pojedynczych pomiarów, dla których stwierdzono działanie niekompensowalnych czynników zakłócających.

Projekt realizowany był we współpracy z Katedrą Metrologii i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Drugi Etap Weight-in-Motion

W trakcie projektu zrealizowane zostały następujące zagadnienia badawcze:

  1. Określenie wartości charakterystycznych dla modelu statystycznego w oparciu o metody stochastyczne, bazując na obszernej próbie losowej realizacji przejazdów rejestrowanych w ramach kontroli Inspektorów ITD oraz pojazdów rejestrowanych przez stacje ważenia dynamicznego WIM
  2. Określenie istotnych czynników wpływających na pomiar, charakterystyka ich oddziaływania ze wskazaniem możliwości ich kompensacji (statystyczna analiza wpływu, określenie parametrów funkcji)
  3. Weryfikacja jakości i stabilności systemu ważenia dynamicznego w warunkach symulowanych (przeprowadzenie badań EMC/EC, przygotowanie do procesu certyfikacji w warunkach symulowanych/ laboratoryjnych)
  4. Weryfikacja nowego układu pomiarowego w warunkach poligonu badawczego,
    przygotowanie prototypu do certyfikacji (przeprowadzenie koniecznych badań prototypu w warunkach laboratoryjnych)

Metoda kalibracji statystycznej została zweryfikowana w warunkach rzeczywistych – w stacjach ważenia dynamicznego w Polsce (GITD Wrocław, GITD Opole) oraz w Niemczech (we współpracy z BASt) – poprzez porównanie skuteczności wyznaczania współczynnika kalibracji przez model statystyczny z procedurą standardową (kalibracja w oparciu o przejazd pojazdu wstępnie zważonego). Otrzymane wyniki wskazują na celowość komercyjnego zastosowania opracowanego w wyniku realizacji projektu rozwiązania zarówno ze względu na dokładność pomiaru jak i znacznie mniejsze koszty utrzymania stacji ważenia dynamicznego.

Trzeci Etap Weight-in-Motion

Kluczowe cechy nowego rozwiązania

  • Wysoka jakość i kompleksowość danych pomiarowych z punktu ważenia dynamicznego, wynikająca z połączenia wskazań standardowych czujników stacji WIM (czujniki wagowe, pętle indukcyjne) ze wskazaniami skanera i wynikami analiz obrazu wideo
  • Ocena błędu pomiarowego w wyniku analizy statystycznej wielopunktowego przesunięcia wartości charakterystycznych w stosunku do wartości oczekiwanych w danych warunkach pomiarowych, stała korekta wartości oczekiwanych (kompensacja wpływów czynników zewnętrznych na układ pomiarowy)
  • Moduł automatycznego wyznaczania korekty współczynnika kalibracji, oparty o wielopunktowy układ wartości referencyjnych, określający na bieżąco błąd statystyczny pomiarów i umożliwiający weryfikację współczynnika korekcji według założonej procedury (automatycznie w sposób ciągły lub po przekroczeniu dopuszczalnego błędu pomiarowego)

Utrzymanie jakości działania stacji ważenia na poziomie wymaganym dla urządzeń typu Enforcement ze względu na
– dokładność pomiarów spełniająca wymogi klasy A(5)
– utrzymanie stałej jakości pomiarów bez konieczności ciągłej kalibracji pojazdami przeważonymi
– wiarygodną eliminację błędów w rejestracji wykroczenia (klasa pojazdu, numer rejestracyjny) dzięki wieloczujnikowemu układowi pomiarowemu (fals positiv)

fe_ir_poziom-kolor-01

Zapytania ofertowe

POIR 1.1.1/01/03/2017 - Badawcze układy pomiarowe do akwizycji danych31/03/2017
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaPobierz
POIR 1.1.1/01/05/2017 - Badawcze układy pomiarowe do akwizycji danych - LIDAR 2D12/05/2017
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaPobierz
POIR 1.1.1/02/05/2017 - Badawcze układy pomiarowe do akwizycji danych12/05/2017
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaPobierz
POIR 1.1.1/03/05/2017 - Badawcze układy pomiarowe do akwizycji danych - kwarcowe czujniki12/05/2017
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaPobierz
POIR 1.1.1/01/06/2017 - Informatyk programista19/06/2017
ZapytaniePobierz
FormularzBrak
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaPobierz
POIR 1.1.1/01/07/201714/07/2017
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaPobierz
POIR 1.1.1/01/08/201718/08/2017
ZapytaniePobierz
FormularzBrak
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaBrak
POIR 1.1.1/01/11/2017 Serwer07/11/2017
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaPobierz
POIR 1.1.1/01/06/2018 Komputery przemysłowe21/06/2018
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaPobierz
POIR 1.1.1/02/06/2018 Kamery do identyfikacji pojazdów 21/06/2018
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaPobierz
POIR 1.1.1/01/08/2018 Skanery i czujniki29/08/2018
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaPobierz
POIR 1.1.1/02/08/2018 Zasilanie i okablowanie29/08/2018
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaPobierz
POIR 1.1.1/03/08/2018 Wyposażenie stacji SST29/08/2018
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaPobierz
POIR 1.1.1/04/08/2018 Urządzenia do komunikacji29/08/2018
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaPobierz
Wyszczególnienie Data Zapytanie Formularz Wytyczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
POIR 1.1.1/01/03/2017 - Badawcze układy pomiarowe do akwizycji danych 31/03/2017 Pobierz Pobierz Brak Pobierz
POIR 1.1.1/01/05/2017 - Badawcze układy pomiarowe do akwizycji danych - LIDAR 2D 12/05/2017 Pobierz Pobierz Brak Pobierz
POIR 1.1.1/02/05/2017 - Badawcze układy pomiarowe do akwizycji danych 12/05/2017 Pobierz Pobierz Brak Pobierz
POIR 1.1.1/03/05/2017 - Badawcze układy pomiarowe do akwizycji danych - kwarcowe czujniki 12/05/2017 Pobierz Pobierz Brak Pobierz
POIR 1.1.1/01/06/2017 - Informatyk programista 19/06/2017 Pobierz Brak Brak Pobierz
POIR 1.1.1/01/07/2017 14/07/2017 Pobierz Pobierz Brak Pobierz
POIR 1.1.1/01/08/2017 18/08/2017 Pobierz Brak Brak Brak
POIR 1.1.1/01/11/2017 Serwer 07/11/2017 Pobierz Pobierz Brak Pobierz
POIR 1.1.1/01/06/2018 Komputery przemysłowe 21/06/2018 Pobierz Pobierz Brak Pobierz
POIR 1.1.1/02/06/2018 Kamery do identyfikacji pojazdów 21/06/2018 Pobierz Pobierz Brak Pobierz
POIR 1.1.1/01/08/2018 Skanery i czujniki 29/08/2018 Pobierz Pobierz Brak Pobierz
POIR 1.1.1/02/08/2018 Zasilanie i okablowanie 29/08/2018 Pobierz Pobierz Brak Pobierz
POIR 1.1.1/03/08/2018 Wyposażenie stacji SST 29/08/2018 Pobierz Pobierz Brak Pobierz
POIR 1.1.1/04/08/2018 Urządzenia do komunikacji 29/08/2018 Pobierz Pobierz Brak Pobierz

ARCHIWUM