Ochrona patentowa produktu Neurocar

Projekt ma na celu objęcie międzynarodową ochroną patentową komponentów produktu Neurocar, jak również komercjalizację uzyskanych patentów. Dzięki innowacyjnej technologii spółka Neurosoft umocni swoją pozycję na dotychczasowych rynkach, a także rozpocznie działalność na nowych, przyczyniając się do zwiększenia rozpoznawalności polskich produktów oraz działając na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Przedmiotem ochrony patentowej są 2 posiadające poziom wynalazczy komponenty produktu Neurocar, narzędzia wspierającego bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz Inteligentne Systemy Transportowe, dzięki zastosowaniu technologii przetwarzania obrazów cyfrowych pochodzących z kamer zamontowanych w pasie drogowym.

 

Spółka Neurosoft podpisała umowę o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej.  Projekt zakończy się w grudniu 2020 roku.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – dokument przyjęty przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 roku, stanowiący krajową implementację polityki spójności Unii Europejskiej w zakresie wzrostu innowacji i działań badawczych. Program w całości będzie realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe POIR2.3.4/01/09/201609/09/2016
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaPobierz
Zapytanie ofertowe POIR2.3.4/01/11/201622/11/2016
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaBrak
Zapytanie ofertowe POIR2.3.4/01/01/201723/01/2017
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytycznePobierz
Najkorzystniejsza ofertaBrak
Wyszczególnienie Data Zapytanie Formularz Wytyczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe POIR2.3.4/01/09/2016 09/09/2016 Pobierz Pobierz Brak Pobierz
Zapytanie ofertowe POIR2.3.4/01/11/2016 22/11/2016 Pobierz Pobierz Brak Brak
Zapytanie ofertowe POIR2.3.4/01/01/2017 23/01/2017 Pobierz Pobierz Pobierz Brak