Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – dokument przyjęty przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 roku, stanowiący krajową implementację polityki spójności Unii Europejskiej w zakresie wzrostu innowacji i działań badawczych. Program w całości będzie realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

NEUROPARK – Wieloczujnikowy Inteligentny Neuronowy System Parkingowy
nerocar_ncpark_1920

NEUROSPACE – Inteligentny Modularny Neuronowy System Modelowania i Monitoringu Infrastrukturalnych Układów Przestrzennych
dron_neurosoft_1920X1080

NEUROWIM – Inteligentny Neuronowy System Ważenia Pojazdów w Ruchu o Wysokiej Dokładności

Zapytania ofertowe

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-202022/06/2015
ZapytaniePobierz
FormularzBrak
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaPobierz
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-202009/09/2015
ZapytaniePobierz
FormularzBrak
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaPobierz
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-202021/07/2016
ZapytaniePobierz
FormularzBrak
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaPobierz
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020- CPV 73200000-401/12/2017
ZapytaniePobierz
FormularzPobierz
WytyczneBrak
Najkorzystniejsza ofertaPobierz
Wyszczególnienie Data Zapytanie Formularz Wytyczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 22/06/2015 Pobierz Brak Brak Pobierz
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 09/09/2015 Pobierz Brak Brak Pobierz
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 21/07/2016 Pobierz Brak Brak Pobierz
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020- CPV 73200000-4 01/12/2017 Pobierz Pobierz Brak Pobierz