Centrum zarządzania ITS

Neurosoft Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Utworzenie centrum zarządzania inteligentnymi systemami transportu drogowego (ITS/BRD) w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne i biznesowe”  w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”, lata 2007-2013, oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Łączna wartość projektu wynosi 12 221 300 zł, a kwota dotacji 4 873 850 zł. Projekt rozpoczął się 01.06.2014 roku i potrwa do 31.12.2015 roku.

 

Dane  do kontaktów:

Dział Administracji:
Numer tel.: +48 71 738 83 09

www.europa.eu

www.mrr.gov.pl

 

POIG – poig.gov.pl

EFRR – funduszeeuropejskie.gov.pl

PARP – parp.gov.pl

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe POIG4.4/02//
ZapytanieAnulowane
FormularzBrak
WytycznePobierz
Najkorzystniejsza ofertaBrak
Wyszczególnienie Data Zapytanie Formularz Wytyczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe POIG4.4/02// Anulowane Brak Pobierz Brak

ARCHIWUM