Projekt ISM3P

Inteligentne Systemy Monitorowania i Penalizacji Pojazdów Przeciążonych

Projekt współfinansowany ze środków publicznych w ramach Programu Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Realizowany przez konsorcjum: Instytut Badawczym Dróg i Mostów, Neurosoft oraz Proteus Golenko Bartłomiej Pietkiewicz Grzegorz.

Termin realizacji projektu: od maja 2012 do grudnia 2013 r.

Głównym celem jest opracowanie automatycznego systemu dynamicznego pomiaru masy pojazdów poruszających się po drogach. Planowane są badania nad nowym, multimedialnym układem pomiarowym o najwyższej dokładności. Przewiduje się, iż wiedza zdobyta w czasie badań przemysłowych zrealizowanych w ramach projektu pozwoli opracować rozwiązanie spełniając wymagania metrologiczne oraz techniczne co do systemów pomiaru ciężaru pojazdów w ruchu, w kontekście automatycznego nakładania kar, które zostały określone przez Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej.

Prace w ramach projektu koncentrują się na trzech głównych zagadnieniach badawczych:

  • lokalizacji i kontroli jakości ważenia,
  • pomiarze masy i klasyfikacji pojazdu w oparciu o czujniki nacisku oraz pętle indukcyjne,
  • wizualnym śledzeniu trajektorii pojazdu.

Do najważniejszych zadań Neurosoft należy opracowanie algorytmów wspomagających proces ważenia pojazdów, opracowanie algorytmów pozwalających na wyznaczanie nacisków pojedynczych osi pojazdów oraz jego masy, opracowanie metodyki pozwalającej na jednoczesne wykonanie identyfikacji pojazdu, określenie jego gabarytów oraz wyznaczenie trajektorii.

Przyjmuje się, że powstały produkt unikatowy na skalę europejską, istotnie zmieni skuteczność funkcjonowania służb odpowiedzialnych za ochronę dróg przed zniszczeniem. Oprogramowanie to będzie wymagało zastosowania dwóch precyzyjnie skalibrowanych kamer. W związku z tym powstałe oprogramowanie będzie implementowane jako jeden
z modułów systemu NeuroCar w smart camerach produkowanych w wyniku realizacji projektu, którego dotyczy ten wniosek.