Projekt MOBIS

Opracowanie metody oceny bezpieczeństwa pieszych przy pomocy analizy obrazu wideo

Projekt współfinansowany ze środków publicznych w ramach Programu Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Realizowany w konsorcjum z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (lider projektu) oraz Instytutem Transportu Samochodowego. Termin realizacji projektu: od października 2012 do końca września 2015 r.

Głównym celem projektu jest opracowanie i przetestowanie metody oceny bezpieczeństwa przejść dla pieszych przy pomocy automatycznej analizy obrazu wideo. Ocena bezpieczeństwa oparta będzie na wykrywaniu konfliktów ruchowych pomiędzy pojazdami i pieszymi, czyli sytuacji, które potencjalnie mogłyby skończyć się wypadkami. Sytuacji konfliktowych jest wielokrotnie więcej niż wypadków i dlatego oceny można dokonać na podstawie stosunkowo krótkich obserwacji. Dzięki tej metodzie możliwa będzie obiektywna ocena skuteczności rozwiązań bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) poprawiających bezpieczeństwo pieszych na przejściach przez jezdnię.

Neurosoft, w ramach konsorcjum, odpowiedzialny jest za techniczną stronę przygotowania poligonów badawczych zarówno od strony sprzętu jak i oprogramowania. Szczególnie trudnym zadaniem jest przygotowanie odpowiednich algorytmów detekcji obecności pojazdów i pieszych oraz określenie prędkości i trajektorii, po której się poruszają. Neurosoft w trakcie poszukiwania odpowiedniego rozwiązania wykorzystuje narzędzia programowe przygotowane w poprzednich projektach we współpracy z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów.

Przewiduje się, że wynikami projektu powinny być zainteresowane zarządy dróg krajowych i samorządowych wszystkich szczebli oraz Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Rada ta jako organ działający przy Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, wypełnia misję związaną z propagowaniem rozwiązań i działań poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego. Promowanie najlepszych rozwiązań w efekcie powinno doprowadzić do spadku zabitych pieszych na polskich drogach. Z kolei mniejsza liczba zabitych to przede wszystkim ograniczenie cierpienia, kosztów społecznych, ale także znaczne oszczędności w budżecie państwa.

strona internetowa projektu: http://www.projektmobis.pl/