Projekt MOZART

projekt stażowy realizowany przez w Gminę Wrocław – Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi. Termin realizacji projektu: luty 2013 – lipiec 2014.

Celem stażu jest tworzenie nowych metod dostępu do informacji bazujących na podobieństwie dokumentów. W tradycyjnie rozumianym zadaniu wyszukiwania informacji zakłada się, że użytkownik podaje pewne wyrazy, dla których wyszukiwarka zwraca dokumenty z pewnej kolekcji dokumentów, zawierające te słowa. My natomiast będziemy przyjmować, że użytkownik dotarł już do pewnych dokumentów, a teraz zainteresowany jest eksploracją danej kolekcji dokumentów umożliwiającą poszerzenie wiedzy zawartej w dotychczas znalezionych materiałach.