Innowacyjność w Transporcie 2012

Nagrody  Innowacyjności  w  Transporcie  2012  zostały  przyznane  pod  auspicjami Przedstawicielstwa  Komisji  Europejskiej  w  Polsce,  Krajowej  Izby  Gospodarczej,  Akademii Leona  Koźmińskiego  oraz  Centrum  Innowacji  Transportowych,  przedsięwzięcia zainicjowanego  i  koordynowanego  przez  Fundację  Centrum  Analiz  Transportowych  i Infrastrukturalnych, we współpracy z Polską Fundacją Promocji Kadr.

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu odbyło się w dniu 11 grudnia 2012 w Krakowie,  w czasie  I  Forum  Innowacji  Transportowych,  ogólnopolskiej  konferencji  poświęconej  dobrym praktykom wdrażania projektów transportowych – innowacyjnych pod względem technologii i techniki, planowania, zarządzania oraz finansów.

Zobacz więcej aktualności