Inteligentne rozwiązania Neurosoftu dla Mobilnego Miasta

W dniach 15–17.04.2015 . we Wrocławiu odbyła się konferencja Telematyki Transportu połączona z Forum Mobilne Miasto.

W tym roku Konferencja obchodziła swoje 15-lecie. Jej gospodarzem po raz pierwszy zostało miasto Wrocław wybierając Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej na główna lokalizację wydarzenia. Przedstawiciele Neurosoftu – firmy z siedzibą we Wrocławiu, która od 2006 roku zajmuje się telematyką inteligentnych systemów transportowych i współpracuje przy wielu projektach badawczych z Politechniką Wrocławską – czuli się w obowiązku znaleźć się w gronie wystawców forum, prezentując rozwiązania dla tzw. mobilnych miast.

Konferencja została podzielona na sesje. Dwie pierwsze – plenarna i problemowa – poruszały tematykę związaną z wyzwaniami mobilnych miast, możliwościami wykorzystania środków unijnych w zakresie tworzenia inteligentnych miast oraz z zarządzaniem obecną i przyszła architekturą inteligentnych systemów transportowych (ITS). Podczas pierwszego dnia reprezentacja Neurosoftu, w kooperacji z przedstawicielem Miasta Wrocławia, zaprezentowała system wsparcia zarządzania transportem towarów w mieście w ramach projektu OPTICITIES. Wystąpienie wywołało wyjątkowo duże, jak na realia tego typu wydarzenia, zainteresowanie na sali pobudzając publikę do zadawania pytań.

Drugi dzień poświęcony był aspektom naukowym. Za główny temat sesji obrano strategię wprowadzania rozwiązań telematyki drogowej do miast. Także tego dnia reprezentanci Neurosoftu mieli okazję wystąpienia na forum. Wraz z przedstawicielami Politechniki Wrocławskiej omówili projekt badawczy MOBIS, który jest wdrażany we Wrocławiu w celu zredukowania konfliktów ruchowych pomiędzy pojazdami i pieszymi.

Ostatniego dnia odbyły się sesje studyjne w Centrum Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, podczas których uczestnicy mogli zapoznać się z wykorzystaniem możliwości Inteligentnych Systemów Transportowych we Wrocławiu.

Wartością dodaną Konferencji był fakt, że liczne grono zaprzyjaźnionych przedstawicieli branży ITS odwiedziło Politechnikę Wrocławską – kolebkę myśli technologicznej. Mieliśmy okazję podjąć ciekawe dyskusje w eksperckim gronie i podzielić się wiedzą i doświadczeniem w zakresie Sztucznej Inteligencji.

Zobacz również

Neurosoft na targach Traffex 2019 w UK

W dniach od 3 do 4 kwietnia Neurosoft miał przyjemność brać udział w targach Traffex 2019.Targi te są dla nas wspaniałą okazją do networkingu i poszerzania wiedzy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tegorycznych targów i juz czekamy na następne.

Więcej

Zobacz więcej aktualności