Narodziny KASI – Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS

Ukonstytuował się komitet ds. Architektury i Standaryzacji ITS (w skrócie KASI) – kolegialny organ o charakterze stałym rozpoczął pracę przy Zarządzie Stowarzyszenia ITS POLSKA. Przewodniczącym Komitetu został dr Tomasz Kamiński – kierownik Centrum Zarządzania i Telematyki Transportu w Instytucie Transportu Samochodowego. Komitet ukonstytuował się formalnie dnia 22 maja 2014r., poprzez przyjęcie uchwały nr 1 przez Zarząd Stowarzyszenia.

KASI powstał w rezultacie dotychczasowej współpracy firm i organizacji członkowskich działających w ramach Stowarzyszenia ITS Polska.  Podstawowym celem działania komitetu jest doprowadzenie do ustanowienia i przestrzegania standardów na rynku Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) w Polsce. KASI będzie stanowił platformę wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami tego dynamicznie rozwijającego się rynku. W ramach swojej działalności komitet będzie koordynował działania w zakresie standaryzacji oraz współpracował z instytucjami zajmującymi się badaniami oraz certyfikacją urządzeń i oprogramowania.

„Ta niezwykle cenna inicjatywa cieszy szczególnie dlatego, że jest odpowiedzią na wielokrotnie sygnalizowaną przez przedstawicieli sektora publicznego potrzebę dialogu z przedsiębiorcami w szczególności w zakresie ustanawiania zasad i standardów dla wdrażanych rozwiązań ITS z zachowaniem zasad PzP. KASI jest jednocześnie pierwszym komitetem w naszym Stowarzyszeniu. Fakt jego założenia wprowadza ITS POLSKA w nową fazę działania organizacji. Pragnę zadeklarować pełne wsparcie dla działalność Komitetu KASI” – mówi Marek Litwin – prezes Stowarzyszenia ITS POLSKA.

Działalność komitetu, polegającą na transferze wiedzy zagregowanej wewnątrz firm, instytucji naukowo- badawczych i  indywidualnych członków stowarzyszenia, swoją wiedzą, autorytetem i co najważniejsze piórem, wspierać będą: prof. Wojciech Suchorzewski (Przewodniczący Rady Programowej Polskiego Kongresu ITS) i prof. Ryszard Krystek (podsekretarz stanu w Min. Infrastruktury w latach 2004-2005)

KASI jest otwarty na aktywną współpracę innych członków stowarzyszenia. Deklaracje zgłoszeniowe do pracy w grupach roboczych będzie można składać osobiście przy okazji PKITS 28-29 maja.

Idea Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS  powstała w wyniku spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie ITS Polska w pierwszym kwartale 2014 roku. Inicjatorami byli reprezentanci:

 • Instytutu Transportu Samochodowego;
 • Kapsch Trafficom  Sp. z o.o.;
 • SAS Institute Polska;
 • Siemens Sp. z o.o.;
 • Sprint S.A.;
 • Neurosoft Sp. z o.o.;
 • Vitronic A.G.;
 • 3M.

Do statutowych celów KASI należą m.in. :

 1. Prowadzenie otwartego dialogu pomiędzy biznesem oraz administracją;
 2. Inicjowanie, opiniowanie i konsultowanie dokumentów standaryzacyjnych;
 3. Podnoszenie jakości rozwiązań ITS poprzez promowanie wysokich standardów jakościowych, dotyczących wymagań użytkowników;
 4. Edukowanie uczestników rynku w zakresie standaryzacji.

INFORMACJA O TYM WYDARZENIU POJAWIŁA SIĘ RÓWNIEŻ W MEDIACH:

przeglad-its.pl

Zobacz również

Neurosft na SCEW Barcelona 2019

W dniach od 19.11.19 do 21.11.19 Neurosoft brał udział w prestiżowych targach Smart City Expo World Congress w Barcelonie przy ulicy Gran Via Venue.

Więcej

Neurosoft na GITEX 2019 w Dubaju

W dniach od 6 października do 10 października Neurosoft uczestniczył w prestiżowych targach GITEX w Dubaju. Nie jest to pierwsza nasza wizyta na GITEX, w których uczestniczymy regularnia. Po raz kolejny uczestniczyliśmy w targach w kooporacji z SITE

Więcej

Neurosoft na Kongresie ITS Warsaw 2018

22 i 23 Maja 2018 roku odbył się polski kongres ITS w Warszawie, w którym Neurosoft miał zaszczyt uczestniczyć, prezentując nasze rozwiązania Weight-in-Motion i NeuroDrone.

Więcej

Zobacz więcej aktualności