Neurosoft na kongresie ITS Nadrenii Północnej i Westfalii

16. czerwca odbędzie się pierwszy kongres ITS Nadrenii Północnej i Westfalii, który ma być poświęcony problemom związanym z przeciążeniem infrastruktury drogowej oraz rozwiązaniom mającym usprawnić komunikację wewnątrz i pomiędzy aglomeracjami.

Wydarzenie przyjmie tytuł “Nadrenia Północna – Westfalia liderem w utrudnieniach ruchu drogowego/ liderem w ilości korków”. Neurosoft zainauguruje swoje członkostwo w stowarzyszeniu ITS Germany wygłoszeniem referatu na temat systemów sterowania ruchem w oparciu o rzeczywisty pomiar czasu przejazdu między głównymi węzłami komunikacyjnymi.

Ze względu na centralne położenie landu, natężenie ruchu tranzytowego w Nadrenii Północnej – Westfalii jest dużo wyższe, niż w pozostałej części kraju. Oprócz tego, znaczna liczba aglomeracji połączona jest gęstą siecią dróg lokalnych o dużym potencjale rozwojowym. Do skutecznego planowania rozwoju i zarządzania tak rozbudowaną infrastrukturą potrzebne są skuteczne systemy nadzoru i zarządzania ruchem drogowym. Systemy te powinny być elastyczne, bezpieczne, energooszczędne i bezpieczne dla środowiska ale również przyjazne dla kierowców i pasażerów. Dla organów decyzyjnych istotne są również koszty wprowadzenia i utrzymania systemów oraz możliwość ich integracji z innymi systemami, np. w celu ograniczenia ruchu wewnątrz miast poprzez połączenie systemu parkingów podmiejskich z komunikacją miejską.

Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych udziałem w Kongresie.
Więcej informacji
dostępnych jest pod adresem:
http://www.telematicspro.de/download/Veranstaltungen/ITS_NRW/ITS_NRW.pdf

Zobacz również

Neurosft na SCEW Barcelona 2019

W dniach od 19.11.19 do 21.11.19 Neurosoft brał udział w prestiżowych targach Smart City Expo World Congress w Barcelonie przy ulicy Gran Via Venue.

Więcej

Neurosoft na GITEX 2019 w Dubaju

W dniach od 6 października do 10 października Neurosoft uczestniczył w prestiżowych targach GITEX w Dubaju. Nie jest to pierwsza nasza wizyta na GITEX, w których uczestniczymy regularnia. Po raz kolejny uczestniczyliśmy w targach w kooporacji z SITE

Więcej

Neurosoft na Kongresie ITS Warsaw 2018

22 i 23 Maja 2018 roku odbył się polski kongres ITS w Warszawie, w którym Neurosoft miał zaszczyt uczestniczyć, prezentując nasze rozwiązania Weight-in-Motion i NeuroDrone.

Więcej

Zobacz więcej aktualności