Neurosoft na kongresie ITS Nadrenii Północnej i Westfalii

16. czerwca odbędzie się pierwszy kongres ITS Nadrenii Północnej i Westfalii, który ma być poświęcony problemom związanym z przeciążeniem infrastruktury drogowej oraz rozwiązaniom mającym usprawnić komunikację wewnątrz i pomiędzy aglomeracjami.

Wydarzenie przyjmie tytuł „Nadrenia Północna – Westfalia liderem w utrudnieniach ruchu drogowego/ liderem w ilości korków”. Neurosoft zainauguruje swoje członkostwo w stowarzyszeniu ITS Germany wygłoszeniem referatu na temat systemów sterowania ruchem w oparciu o rzeczywisty pomiar czasu przejazdu między głównymi węzłami komunikacyjnymi.

Ze względu na centralne położenie landu, natężenie ruchu tranzytowego w Nadrenii Północnej – Westfalii jest dużo wyższe, niż w pozostałej części kraju. Oprócz tego, znaczna liczba aglomeracji połączona jest gęstą siecią dróg lokalnych o dużym potencjale rozwojowym. Do skutecznego planowania rozwoju i zarządzania tak rozbudowaną infrastrukturą potrzebne są skuteczne systemy nadzoru i zarządzania ruchem drogowym. Systemy te powinny być elastyczne, bezpieczne, energooszczędne i bezpieczne dla środowiska ale również przyjazne dla kierowców i pasażerów. Dla organów decyzyjnych istotne są również koszty wprowadzenia i utrzymania systemów oraz możliwość ich integracji z innymi systemami, np. w celu ograniczenia ruchu wewnątrz miast poprzez połączenie systemu parkingów podmiejskich z komunikacją miejską.

Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych udziałem w Kongresie.
Więcej informacji
dostępnych jest pod adresem:
http://www.telematicspro.de/download/Veranstaltungen/ITS_NRW/ITS_NRW.pdf

Zobacz również

Neurosoft na targach Traffex 2019 w UK

W dniach od 3 do 4 kwietnia Neurosoft miał przyjemność brać udział w targach Traffex 2019.Targi te są dla nas wspaniałą okazją do networkingu i poszerzania wiedzy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tegorycznych targów i juz czekamy na następne.

Więcej

Zobacz więcej aktualności