Neurosoft na VII Polskim Kongresie ITS w Warszawie

Już po raz siódmy, w Warszawie, w dniach 28-29 maja, odbędzie się jedno z największych wydarzeń krajowego sektora transportu -Polski Kongres ITS 2014. Kongres corocznie jest organizowany przez Stowarzyszenie ITS Polska. Po raz kolejny, firma Neurosoft będzie aktywnym uczestnikiem spotkania.

Od kilku lat Polski Kongres ITS stanowi forum zagadnień związanych z Inteligentnymi Systemami Transportowymi w Polsce. Jest okazją do spotkań różnych zainteresowanych grup – reprezentantów firm zajmujących się dziedziną Inteligentnych Systemów Transportowych ITS, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych oraz prasy branżowej z Polski i Europy.

Tematem tegorocznego kongresu będzie podsumowanie dotychczasowych wdrożeń transportowych w kraju, omówienie postępu w realizacji zaawansowanych systemów zarządzania ruchem drogowym i miejski transport zbiorowy, możliwy dzięki wsparciu finansowemu ze środków unijnych (PO 2007-2013). To dobra okazja do sformułowania wniosków z dotychczasowych doświadczeń, a także do zainicjowania debaty dotyczącej budowy nowoczesnych systemów w Polsce – w sytuacji braku standardów i dostatecznej architektury ITS. Nie zabraknie również wątków związanych z nową perspektywą finansową UE na lata 2014-2020 oraz z przygotowaniem do nowych wdrożeń. W przeddzień rozpoczęcia kongresu, w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie, odbędzie się Sesja Komisji Europejskiej, która z pewnością będzie cennym wstępem do debat.

Warto zwrócić uwagę na aktywny udział firmy Neurosoft na kongresie. Spółkę będzie reprezentować zarówno Zarząd, jak i Kadra Menedżerska. Podczas pierwszego dnia spotkań, przedstawiciel firmy wygłosi przemówienie na temat kontroli ruchu pojazdów ponadnormatywnych jako możliwości redukcji kosztów utrzymania dróg. W ramach prezentacji, przedstawi system Weigh-In-Motion, którego zadaniem jest rejestrowanie pojazdów ponadnormatywnych, odczytując ich tablice rejestracyjne (ANPR), markę, model i kolor (MMR). Co więcej, Neurosoft znalazł się wśród grona Złotych Sponsorów VII Kongresu ITS. Takie zaangażowanie bez wątpienia zaprocentuje w przyszłości.

Zobacz również

Neurosoft na targach Traffex 2019 w UK

W dniach od 3 do 4 kwietnia Neurosoft miał przyjemność brać udział w targach Traffex 2019.Targi te są dla nas wspaniałą okazją do networkingu i poszerzania wiedzy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tegorycznych targów i juz czekamy na następne.

Więcej

Zobacz więcej aktualności