Neurosoft stworzy największe w Polsce Centrum ITS- dofinansowanie z UE

23. czerwca Neurosoft podpisał umowę z PARP, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: działanie 4.4, na realizację projektu "Utworzenie centrum zarządzania inteligentnymi systemami transportu drogowego (ITS/BRD) w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne i biznesowe".

Celem projektu jest utworzenie nowego działu usług w zakresie systemów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD)/ Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS), działającego w oparciu o nowy model biznesowy. Jego podstawę stanowić będą:

  • urządzenie rejestrujące nowej generacji NeuroCamera, stanowiące inteligentny, kompaktowy system optyczny (tzw. smart camera), który na podstawie analizy obrazu rzeczywistego pozyskuje informacje o zdarzeniu drogowym zgodnie z zaimplementowaną funkcjonalnością; urządzenie przystosowane jest do połączenia z innymi kamerami w autonomiczne układy rejestrujące i śledzące pojazdy w punktach pomiarowych bez udziału systemu nadrzędnego.
  • innowacyjna metoda implementacji i serwisowania systemów, oparta na tzw. „chmurze obliczeniowej” (cloud ITS), oferująca użytkownikom zarówno platformę obliczeniową (oprogramowanie, zarządzanie dostępem, informacje dla użytkowników), jak również platformę pomiarową (urządzenia rejestrujące różnego typu)

NeuroCamera jest unikalnym w skali międzynarodowej rozwiązaniem, znacząco przewyższającym funkcjonalnością obecną ofertę najlepszych dostawców światowych– zapewnia Cezary Dołęga , Wiceprezes a zarazem twórca algorytmu wykorzystywanego w NeuroCamerze.

Wprowadzenie na rynek innowacyjnej metody implementacji i serwisowania Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS)/ systemów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) oraz nowego zaawansowanego technologicznie produktu pozwoli na osiągnięcie znacznej przewagi technologicznej i ekonomicznej nad konkurencją regionalną, krajową oraz światową, działającą w tej dziedzinie.

Spółka od kilku lat konsekwentnie rozwija systemy opierające się na technologii sieci neuronowych rozpoznających zawartość obrazów. Istotny skok technologiczny został dokonany w ramach projektu ISKIP, który został zrealizowany w konsorcjum z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów, w ramach POIG 1.3.1 (www.iskip.edu.pl).

Centrum ma powstać do końca 2015 roku. Do tego czasu firma będzie zatrudniać specjalistów z branży z całej Polski.

INNOWACYJNA_GOSPODARKA

Fundusze Europejskie- dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013,

4. Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.04.04.00-02-033/13-00

Tytuł projektu: Utworzenie centrum zarządzania inteligentnymi systemami transportu drogowego (ITS/BRD) w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne i biznesowe

Wartość całkowita projektu: 12 221 300 PLN

Dofinansowanie: 4 873 850 PLN

INFORMACJA O TYM WYDARZENIU POJAWIŁA SIĘ RÓWNIEŻ W MEDIACH:

przeglad-its.pl

Zobacz również

Neurosft na SCEW Barcelona 2019

W dniach od 19.11.19 do 21.11.19 Neurosoft brał udział w prestiżowych targach Smart City Expo World Congress w Barcelonie przy ulicy Gran Via Venue.

Więcej

Neurosoft na GITEX 2019 w Dubaju

W dniach od 6 października do 10 października Neurosoft uczestniczył w prestiżowych targach GITEX w Dubaju. Nie jest to pierwsza nasza wizyta na GITEX, w których uczestniczymy regularnia. Po raz kolejny uczestniczyliśmy w targach w kooporacji z SITE

Więcej

Neurosoft na Kongresie ITS Warsaw 2018

22 i 23 Maja 2018 roku odbył się polski kongres ITS w Warszawie, w którym Neurosoft miał zaszczyt uczestniczyć, prezentując nasze rozwiązania Weight-in-Motion i NeuroDrone.

Więcej

Zobacz więcej aktualności