Neurosoft w PolsatNews

Głównym powodem wypadków drogowych jest niedostosowanie prędkości do istniejących na drodze warunków. Często wiąże się to z nierespektowaniem przez kierujących pojazdami obowiązującego w danej lokalizacji ograniczenia prędkości. W celu ograniczenia ilości wypadków spowodowanych nadmierną prędkością obecnie zastosowanie znajduje nowoczesna metoda pomiaru prędkości przejazdowej.

Dotychczas najbardziej znany i najczęściej stosowany był pomiar prędkości punktowej przy zastosowaniu fotoradarów. W Europie coraz częściej stosowane są bardziej wydajne i poprawiające bezpieczeństwo urządzenia mierzące pomiar średniej prędkości na dłuższym odcinku drogi.

Zobacz reportażZobacz więcej aktualności