Neurosoft w PolsatNews

Głównym powodem wypadków drogowych jest niedostosowanie prędkości do istniejących na drodze warunków. Często wiąże się to z nierespektowaniem przez kierujących pojazdami obowiązującego w danej lokalizacji ograniczenia prędkości. W celu ograniczenia ilości wypadków spowodowanych nadmierną prędkością obecnie zastosowanie znajduje nowoczesna metoda pomiaru prędkości przejazdowej.

Dotychczas najbardziej znany i najczęściej stosowany był pomiar prędkości punktowej przy zastosowaniu fotoradarów. W Europie coraz częściej stosowane są bardziej wydajne i poprawiające bezpieczeństwo urządzenia mierzące pomiar średniej prędkości na dłuższym odcinku drogi.

Zobacz reportażZobacz również

Neurosoft na targach Traffex 2019 w UK

W dniach od 3 do 4 kwietnia Neurosoft miał przyjemność brać udział w targach Traffex 2019.Targi te są dla nas wspaniałą okazją do networkingu i poszerzania wiedzy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tegorycznych targów i juz czekamy na następne.

Więcej

Zobacz więcej aktualności