*

Ilość firm w bazie

*

Komplet sprawozdań finansowych

*

Powiązań między osobami a podmiotami

Biznes

Neurosoft jest autorem i właścicielem pierwszego polskiego portalu informacji gospodarczej Ludzie w Biznesie, który umożliwia dostęp do  dokumentu odpowiadającego swoją treścią, formą i prezentacją graficzną pełnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego. Funkcjonalność i metoda publikacji danych  w serwisie wynika z unikatowej zdolności Neurosoftu do inteligentnej analizy morfoskładniowej tekstów i łączenia wspólnych informacji o ludziach i podmiotach gospodarczych z różnych, pozornie niezwiązanych ze sobą dokumentów Krajowego Rejestru Sądowego.

 

W serwisie umieszczono informacje o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

Serwis zawiera komplet informacji o wszystkich podmiotach wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców KRS (wszystkie spółki, ponad 310 tys.), a także publicznie dostępne informacje o podmiotach wpisanych do Rejestru Stowarzyszeń (blisko 80 tys.). W przypadku przedsiębiorstw serwis zawiera wszystkie dane, jakie opublikowane zostały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym od początku istnienia rejestru KRS (ponad 2,1 mln wpisów do KRS od roku 2001), które zostały opracowane i skonsolidowane.

Naszym klientom oferujemy dostęp do rzetelnych i aktualnych informacji z KRS wzbogaconych o sprawozdania finansowe i realizacje zamówień publicznych pochodzące z oficjalnych publikatorów.

Zebrane dane pozwalają na kompleksową weryfikację  klientów i partnerów biznesowych.

Od początku działalności naszą ambicją było stworzenie systemu, który pozwoli każdemu przedsiębiorcy szybko i sprawnie dotrzeć do informacji gospodarczych. Przeszukiwanie danych w serwisie oparte jest o inteligentną wyszukiwarkę NeuroScope, która dzięki dodatkowym mechanizmom podpowiadania i korygowania zapytania ułatwia dotarcie do poszukiwanych informacji.
Szerzej system informacji gospodarczej zaprezentowany jest na stronie www.neurobiz.pl.

Chcę wiedzieć więcej

Zostaw swój adres e-mail, wyślemy Ci szczegółowe informcje na temat systemu i oferty produktowej.

Przejdź na stronę : 

LudzieWBiznesie_neurosoft

Pokrewne produkty

NeuroBiz

Portal zawierający dane na temat podmiotów gospodarczych funkcjonujących na polskim rynku, zaczerpnięte z dzienników urzędowych: Monitora Sądowego i Gospodarczego, Monitora Polskiego B oraz Monitora Spółdzielczego B, a w przyszłości także z innych źródeł.

Zobacz