*

kwota w PLN jaką UE przeznaczyła na projekt Horizone 2020

*

koszt budowy w PLN jednego kilometra autostrady

*

Wypadki drogowe spowodowane wjazdem na czerwonym świetle w Polsce

Inteligentne Systemy Transportowe

Inteligentne Systemy Transportowe (ang: Intelligent Transportation Systems, ITS) to połączenie technologii informacyjnych i komunikacyjnych z infrastrukturą transportową i pojazdami w celu poprawy bezpieczeństwa, zwiększenia efektywności procesów transportowych oraz ochrony środowiska naturalnego. ITS wpływa na poprawę warunków podróżowania w zakresie multimodalnym – zajmując się prywatnymi i publicznymi środkami transportu drogowego, morskiego i lotniczego.

 

Zastosowanie ITS jest korzystniejszą cenowo i łatwiejszą metodą poprawy warunków komunikacyjnych niż rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w dotychczasowej formie.

ITS ma za zadanie poprawiać efektywność sieci komunikacyjnej i zapewniać bezpieczeństwo uczestników ruchu. Zastosowanie ITS ma neutralny wpływ na środowisko naturalne. Obniżenie emisji spalin jest priorytetem – dzięki sprawnemu zarządzaniu ruchem zmniejsza się stężenie CO2 w gęsto zamieszkanych centrach miast. Inteligentne systemy transportowe obejmują m.in. rozwiązania dotyczące sterowania ruchem komunikacji miejskiej, wprowadzenie stref płatnych w centrum miast oraz przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Rozwiązania ITS można kształtować zgodnie z potrzebami – jedne miasta skupiają się na usprawnieniu ruchu komunikacji publicznej, inne – na poprawie informacji o sytuacji drogowej lub ochronie infrastruktury drogowej przed ruchem ciężkim i pojazdami przeładowanymi. Miasta i zarządcy dróg interesują się elektronicznym pomiarem prędkości i tzw. egzekwowaniem poprawności zachowań na drogach i skrzyżowaniach.

Sprawny system transportowy ma bezpośredni wpływ na mniejszą liczbę wypadków drogowych, skraca czas podróży i redukuje emisję spalin do powietrza. Usprawnienie ruchu dzięki ITS bez wątpienia przynosi korzyści. W systemach wdrażanych obecnie w celu usprawnienia ruchu komunikacji miejskiej i w ruchu krajowym określone korzyści zostały osiągnięte i zauważają je mieszkańcy.

Korzyści płynące z zastosowania Inteligentnych Systemów Transportowych:

  1. Zwiększenie przepustowości sieci ulic o 20 – 25%,
  2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (zmniejszenie liczby wypadków o 40 – 80%),
  3. Zmniejszenie czasów podróży i zużycia energii ( o 45 – 70%),
  4. Poprawa stanu środowiska naturalnego (redukcja emisji spalin o 30 – 50%),
  5. Poprawa komfortu podróżowania i warunków ruchu kierowców oraz pieszych,
  6. Redukcja kosztów zarządzania taborem drogowym,
  7. Redukcja kosztów związana z utrzymaniem i renowacją nawierzchni,
  8. Zwiększenie korzyści ekonomicznych w regionie (poprawa koniunktury gospodarczej).

Chcę wiedzieć więcej

Zostaw swój adres e-mail, wyślemy Ci szczegółowe informcje na temat systemu i oferty produktowej.

śledzenie

Pokrewne produkty

Biznes

Neurosoft jest autorem i właścicielem pierwszego polskiego portalu informacji gospodarczej Ludzie w Biznesie, który umożliwia dostęp do dokumentu odpowiadającego swoją treścią, formą i prezentacją graficzną pełnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego.

Zobacz

Digitalizacja

W procesie digitalizacji wykorzystywaliśmy przede wszystkim własne technologie i narzędzia. Wymagania związane ze skanowaniem dokumentów bardzo słabej jakości lub o nietypowych formatach zmusiło nas do skonstruowania również własnego sprzętu – skanera dziełowego.

Zobacz

Sądownictwo

NeuroCourt to grupa produktów stworzonych z myślą o poprawieniu komunikacji z obywatelami oraz transparentności sądów.

Zobacz