*

liczba sądów powszechnych do których wdrożyliśmy nasze rozwiązania

*

liczba dokumentów w bazie, która rośnie z miesiąca na miesiąc

Sądownictwo

NeuroCourt to grupa produktów stworzonych z myślą o poprawieniu komunikacji z obywatelami oraz transparentności sądów.

 

W ramach grupy rozwijane są:

  • Portal Orzeczeń – to oprogramowanie umożliwiające anonimizację i prezentację orzeczeń oferowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości sądom powszechnym. Portal jest ogólnodostępny dla wszystkich obywateli pod adresem orzeczenia.ms.gov.pl.
  • Portal Informacyjny – to oprogramowanie umożliwiające dostęp pełnomocnikom i stronom do informacji związanych z prowadzoną sprawą w Sądzie, za pomocą internetu.

Systemy te mają na celu udostępnienia treści orzeczeń za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, z zachowaniem oczywiście wszelkich wymogów normatywnych w przedmiocie np. ochrony dóbr osobistych czy danych osobowych.

W wyniku popularyzacji orzeczeń, zwiększa się w istotny sposób transparentność funkcjonowania sądów, podnosi się jakość (rozpatrywaną w aspekcie merytorycznym) wydawanych orzeczeń, osiąga się koordynację podejmowanych działań przez sądy, a także uzyskuje możliwość weryfikacji ich treści. Kreowanie baz orzeczeń, których zasoby zostają udostępnianie (po uprzednio dokonanej anonimizacji) konstruuje również nieocenione źródło wiedzy oraz informacji możliwych do wykorzystania, zarówno dla pracowników (organów) wymiaru sprawiedliwości, lecz także dla każdego zainteresowanego obywatela.

Chcę wiedzieć więcej

Zostaw swój adres e-mail, wyślemy Ci szczegółowe informcje na temat systemu i oferty produktowej.

Przejdź do strony:Clipboard01

 

Przejdź do strony:Clipboard02

Pokrewne produkty

Bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD)

Jednym z głównych priorytetów systemów BRD jest zapewnienie bezkolizyjnej i płynnej podróży. Systemy proponowane przez Neurosoft wykorzystują urządzenia wizyjne oraz zaawansowane przyrządy pomiarowe ( ADR / ANPR / MMR / ALPR / ARTR ) do wczesnej identyfikacji zdarzeń.

Zobacz

Biznes

Neurosoft jest autorem i właścicielem pierwszego polskiego portalu informacji gospodarczej Ludzie w Biznesie, który umożliwia dostęp do dokumentu odpowiadającego swoją treścią, formą i prezentacją graficzną pełnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego.

Zobacz

Digitalizacja

W procesie digitalizacji wykorzystywaliśmy przede wszystkim własne technologie i narzędzia. Wymagania związane ze skanowaniem dokumentów bardzo słabej jakości lub o nietypowych formatach zmusiło nas do skonstruowania również własnego sprzętu – skanera dziełowego.

Zobacz