Orzeczenia sądów powszechnych w Internecie już w 2015 r.

Konsorcjum firm w składzie COMARCH POLSKA S.A. z Krakowa oraz Neurosoft Sp. z.o.o. podpisało dnia 21 listopada 2014 r. umowę na wdrożenie w sądach powszechnych systemu informatycznego do publikacji orzeczeń. Dzięki zaawansowanym technikom do analizy gramatycznej tekstów wdrażany system istotnie przyspieszy proces tzw. anonimizacji (usuwania z orzeczeń np. danych osobowych) przez co możliwe będzie niemal natychmiastowe upublicznianie orzeczeń wydawanych przez sądy powszechne w całej Polsce.

Powszechny dostęp obywateli do orzeczeń sądów ma bezspornie istotny wpływ na jakość stanowionego prawa. Jeszcze niespełna dwa lata temu upublicznianie bieżącego orzecznictwa napotykało na barierę w postaci konieczności ręcznego usuwania z tekstów danych wrażliwych – proces ten był nie tylko pracochłonny, ale i obarczony dużym ryzykiem popełnienia błędów, a w dodatku wynik ręcznej anonimizacji był niespójny. Dzięki współpracy Neurosoftu i środowisk naukowych powstał system pozwalający na automatyczne usuwanie treści wrażliwych, a zadaniem człowieka jest jedynie weryfikacja wprowadzonych komputerowo zmian.

Projekt finansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości dotyczy wdrożenia systemu w 182 sądach, w których tego typu rozwiązanie jeszcze nie funkcjonuje. W rezultacie, do końca stycznia 2015 r. system obejmie wszystkie sądy powszechne w Polsce. Aktualnie tego typu narzędzie działa już w ponad 120 sądach i zawiera pełne treści ponad 80 tys. orzeczeń dostępnych publicznie w Internecie w jednym miejscu, w tzw. Portalu Orzeczeń. Od przeszło roku z tej bazy wiedzy korzysta coraz więcej osób; co miesiąc portal odwiedza ponad 270 tys. różnych  użytkowników generując przeszło 1 mln odsłon.

Skonstruowanie tak zaawansowanego systemu informatycznego nie byłoby możliwe bez ścisłej współpracy biznesu z nauką. – mówi Cezary Dołęga, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w Neurosoft.

Dzięki wsparciu naukowców w Uniwersytetu Wrocławskiego (z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii oraz z Wydziału Matematyki i Informatyki) najpierw udało się przeanalizować szereg praktyk stosowanych przez sądy w zakresie anonimizacji tak, że powstał rozbudowany zbiór reguł anonimizacyjnych. Następnie reguły te „przetłumaczono” na język komputera i w rezultacie powstał wyspecjalizowany program automatycznie aplikujący reguły dla dowolnego tekstu orzeczenia. Anonimizacja to niejedyna unikatowa cecha opracowanego systemu. Program odnajduje także odwołania do aktów prawnych, wynajduje hasła tematyczne w analizowanych tekstach czy też potrafi automatycznie odnaleźć orzeczenia podobne – powiązane ze wskazanym orzeczeniem wzorcowym.

Zobacz również

Neurosoft na targach Traffex 2019 w UK

W dniach od 3 do 4 kwietnia Neurosoft miał przyjemność brać udział w targach Traffex 2019.Targi te są dla nas wspaniałą okazją do networkingu i poszerzania wiedzy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tegorycznych targów i juz czekamy na następne.

Więcej

Zobacz więcej aktualności