Orzeczenia sądów powszechnych w Internecie już w 2015 r.

Konsorcjum firm w składzie COMARCH POLSKA S.A. z Krakowa oraz Neurosoft Sp. z.o.o. podpisało dnia 21 listopada 2014 r. umowę na wdrożenie w sądach powszechnych systemu informatycznego do publikacji orzeczeń. Dzięki zaawansowanym technikom do analizy gramatycznej tekstów wdrażany system istotnie przyspieszy proces tzw. anonimizacji (usuwania z orzeczeń np. danych osobowych) przez co możliwe będzie niemal natychmiastowe upublicznianie orzeczeń wydawanych przez sądy powszechne w całej Polsce.

Powszechny dostęp obywateli do orzeczeń sądów ma bezspornie istotny wpływ na jakość stanowionego prawa. Jeszcze niespełna dwa lata temu upublicznianie bieżącego orzecznictwa napotykało na barierę w postaci konieczności ręcznego usuwania z tekstów danych wrażliwych – proces ten był nie tylko pracochłonny, ale i obarczony dużym ryzykiem popełnienia błędów, a w dodatku wynik ręcznej anonimizacji był niespójny. Dzięki współpracy Neurosoftu i środowisk naukowych powstał system pozwalający na automatyczne usuwanie treści wrażliwych, a zadaniem człowieka jest jedynie weryfikacja wprowadzonych komputerowo zmian.

Projekt finansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości dotyczy wdrożenia systemu w 182 sądach, w których tego typu rozwiązanie jeszcze nie funkcjonuje. W rezultacie, do końca stycznia 2015 r. system obejmie wszystkie sądy powszechne w Polsce. Aktualnie tego typu narzędzie działa już w ponad 120 sądach i zawiera pełne treści ponad 80 tys. orzeczeń dostępnych publicznie w Internecie w jednym miejscu, w tzw. Portalu Orzeczeń. Od przeszło roku z tej bazy wiedzy korzysta coraz więcej osób; co miesiąc portal odwiedza ponad 270 tys. różnych  użytkowników generując przeszło 1 mln odsłon.

Skonstruowanie tak zaawansowanego systemu informatycznego nie byłoby możliwe bez ścisłej współpracy biznesu z nauką. – mówi Cezary Dołęga, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w Neurosoft.

Dzięki wsparciu naukowców w Uniwersytetu Wrocławskiego (z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii oraz z Wydziału Matematyki i Informatyki) najpierw udało się przeanalizować szereg praktyk stosowanych przez sądy w zakresie anonimizacji tak, że powstał rozbudowany zbiór reguł anonimizacyjnych. Następnie reguły te „przetłumaczono” na język komputera i w rezultacie powstał wyspecjalizowany program automatycznie aplikujący reguły dla dowolnego tekstu orzeczenia. Anonimizacja to niejedyna unikatowa cecha opracowanego systemu. Program odnajduje także odwołania do aktów prawnych, wynajduje hasła tematyczne w analizowanych tekstach czy też potrafi automatycznie odnaleźć orzeczenia podobne – powiązane ze wskazanym orzeczeniem wzorcowym.

Zobacz również

Neurosft na SCEW Barcelona 2019

W dniach od 19.11.19 do 21.11.19 Neurosoft brał udział w prestiżowych targach Smart City Expo World Congress w Barcelonie przy ulicy Gran Via Venue.

Więcej

Neurosoft na GITEX 2019 w Dubaju

W dniach od 6 października do 10 października Neurosoft uczestniczył w prestiżowych targach GITEX w Dubaju. Nie jest to pierwsza nasza wizyta na GITEX, w których uczestniczymy regularnia. Po raz kolejny uczestniczyliśmy w targach w kooporacji z SITE

Więcej

Neurosoft na Kongresie ITS Warsaw 2018

22 i 23 Maja 2018 roku odbył się polski kongres ITS w Warszawie, w którym Neurosoft miał zaszczyt uczestniczyć, prezentując nasze rozwiązania Weight-in-Motion i NeuroDrone.

Więcej

Zobacz więcej aktualności