Portal Orzeczeń w liczbach [infografika]

Od 2015 roku orzeczenia sądów powszechnych w Polsce są ogólnodostępne w Internecie. Dostęp obywateli do wyroków ma duży wpływ na jakość stanowionego prawa. Jeszcze kilka lat temu upublicznianie bieżącego orzecznictwa napotykało na barierę w postaci ręcznego usuwania z tekstów danych wrażliwych.

Wcześniej proces usuwania danych był nie tylko pracochłonny, ale i obarczony dużym ryzykiem popełnienia błędów. Dzięki współpracy Neurosoftu i środowisk naukowych powstał system pozwalający na automatyczne usuwanie z treści danych osobowych (np. nazwisk czy adresów zamieszkania).

Portal Orzeczeń rozrasta się z dnia na dzień – codziennie w bazie pojawiają się nowe dokumenty. Rozwój portalu najlepiej obrazuje poniższa infografika.Zobacz więcej aktualności