Prezes Neurosoftu wśród laureatów Ikon Biznesu

W sobotę 12 września 2015 roku we Wrocławskim Centrum Kongresowym odbyła się gala, na której przyznane zostały tytuły Ikon Wrocławskiego Biznesu. Wyróżniono przedsiębiorców, którzy przyczynili się do rozwoju Wrocławia i Polski po 1989 roku. W szacownym gronie wyróżnionych przedsiębiorców znalazł się również Prezes spółki Neurosoft - Janusz Wrobel.

Ikony Biznesu to kolejny społeczny program Wrocławskiej Izby Gospodarczej. Ma on bezpośrednio wpływać na polską gospodarkę, opierającą się na tych, którzy wytwarzają produkty, dostarczają usługi i płacą podatki. Ale tworzą też rynek pracy i konsumentów.

Tytuł przyznano tym biznesmenom, którzy pierwsze kroki w karierze stawiali już w okresie transformacji ustrojowej i do dziś są aktywni w biznesie. To oni nie wahali się zaryzykować w niepewnych czasach. Inwestowali swoją pracę oraz wszystkie, choć często skromne środki w innowacyjne przedsięwzięcia. Rozwinęli swoje firmy, przetrwali zderzenie z otwartym, wolnym rynkiem Europy i kapitałem zachodnich koncernów. Przez lata pracy zdobyli największe doświadczenie w biznesie.

Kryteria nominowanych do tytułu:
1. Minimum 20-letnia, udokumentowana aktywność gospodarcza w sektorze prywatnym.
2. Relatywne do branży przychody przez cały okres działalność.
3. Pozycja branżowego/sektorowego lidera na lokalnym rynku.
4. Niekaralność za przestępstwa umyślne.
5. Relatywne do branży wysokie zatrudnienie.
6. Uregulowana sytuacja prawna i majątkowa przedsiębiorstwa.
7. Brak zaległości publiczno-prawnych.
8. Aktywność społeczna.

O przyznaniu tytułu decydowała powołana w tym celu kapituła. Znaleźli się w niej prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, europoseł Bogdan Zdrojewski, szef Wrocławskiej Izby Gospodarczej oraz pomysłodawca wydarzenia Waldemar Siemiński, prof. Bogusław Fiedor, redaktor naczelna TVP Wrocław Ewa Wolniewicz, redaktor naczelny Radia Wrocław Tomasz Duda, redaktor naczelny „Gazety Wrocławskiej” Arkadiusz Franas.

Kapituła wyróżniła kilkudziesięciu przedsiębiorców, a laureatem tytułu został m.in. Janusz Wrobel.

W związku z tym wydarzeniem powstała specjalna księga złożona z wywiadów z biznesmenami, którzy osiągnęli sukces i przyczynili się do rozwoju Wrocławia. Każdy wywiad z przedsiębiorcą przedstawia jego drogę do sukcesu. Księga Ikon we Wrocławiu jest pierwsza i jedyna. Powstała w limitowanej edycji 100 sztuk. Jedna z nich trafiła na stałe do muzeum miejskiego we Wrocławiu.

Zobacz również

Neurosoft na targach Traffex 2019 w UK

W dniach od 3 do 4 kwietnia Neurosoft miał przyjemność brać udział w targach Traffex 2019.Targi te są dla nas wspaniałą okazją do networkingu i poszerzania wiedzy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tegorycznych targów i juz czekamy na następne.

Więcej

Zobacz więcej aktualności