NeuroCar

Co to jest NeuroCar?

System NeuroCar to narzędzie do wspierania bezpieczeństwa ruchu drogowego i Inteligentnych Systemów Transportowych. Bazuje na detekcji obecności pojazdu, rozpoznaniu tablicy rejestracyjnej (ANPR) a także rozpoznaniu producenta, modelu i ew. koloru (MMR).

Zobacz

NeuroCar RedLight

System NeuroCar RedLight rejestruje pojazdy wjeżdżające na skrzyżowanie na czerwonym świetle i wykroczenia te dokumentuje.

Zobacz

NeuroCar Section Speed Control

System NeuroCar Section Speed Control umożliwia określenie średniej prędkości przejazdowej każdego pojazdu na danym odcinku trasy. Podstawą systemu jest identyfikacja pojazdu w trakcie jego przejazdu przez punkty pomiarowe na podstawie odczytu numerów rejestracyjnych (ANPR).

Zobacz

NeuroCar AccessControl

System NeuroCar AccessControl umożliwia pełny monitoring pojazdów znajdujących się w strefach wydzielonych (na parkingu, terenie przedsiębiorstwa, wydzielonej strefy miejskiej) oraz kontroluje dostęp pojazdów do tych stref.

Zobacz

NeuroCourt

NeuroBiz

Co to jest NeuroBiz?

Portal zawierający dane na temat podmiotów gospodarczych funkcjonujących na polskim rynku, zaczerpnięte z dzienników urzędowych: Monitora Sądowego i Gospodarczego, Monitora Polskiego B oraz Monitora Spółdzielczego B, a w przyszłości także z innych źródeł.

Zobacz

NeuroGram

Co to jest NeuroGram?

System do analizy morfoskładniowej oraz powierzchniowej analizy składniowej tekstów pisanych w języku polskim.

Zobacz

NeuroGram 2.3

System do analizy morfoskładniowej oraz powierzchniowej analizy składniowej tekstów pisanych w języku polskim.

Zobacz

NeuroGram 3

System do analizy morfoskładniowej oraz powierzchniowej analizy składniowej tekstów pisanych w języku polskim.

Zobacz

NeuroScope

SynTalk