Ludzie w Biznesie

Serwis zawierający informacje o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.  W szczególności serwis zawiera komplet informacji o wszystkich podmiotach wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców KRS (wszystkie spółki, ponad 310 tys.), a także publicznie dostępne informacje  o podmiotach wpisanych do Rejestru Stowarzyszeń (blisko 80 tys.). W przypadku przedsiębiorstw serwis zawiera wszystkie dane, jakie opublikowane zostały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym od początku istnienia rejestru KRS (ponad 2,1 mln wpisów do KRS od roku 2001), które zostały opracowane i skonsolidowane.

 

Wszystkie odpisy KRS w abonamencie

W ramach stałej opłaty abonamentowej użytkownik ma dostęp do dokumentów w formie odpowiadającej pełnemu wypisowi z KRS wraz z historią zmian oraz aktualnym stanem wszystkich danych. Dotyczy to zarówno danych podstawowych (nazwa, adres siedziby, reprezentacja) jak i danych powszechnie niedostępnych, tj. informacje o oddziałach, prokuraturze, składzie organu nadzoru, danych o zmianach statutu spółek czy informacje o przekształceniach i przejęciach. Przedstawienie informacji w formie odpisu KRS znacznie ułatwia ich interpretację. W każdej chwili można sięgnąć do źródła informacji, czyli do oryginału właściwego numeru MSiG-u.

Komplet sprawozdań finansowych

W ramach opłaty abonamentowej dostępne są wszystkie sprawozdania spółek (opublikowane w Monitorze Polskim B począwszy od 2001 roku) oraz spółdzielni, które ukazały się na łamach Monitora Spółdzielczego B od 2008 roku. Stanowi to ponad 113 tys. sprawozdań wyselekcjonowanych z blisko 22 tys. numerów Monitora (ponad 1,4 mln stron). Dokumenty dostępne są w formie fotografii oryginału dzięki czemu użytkownik otrzymuje wgląd do szczegółowego bilansu, rachunku zysków  i strat, a także do zestawień zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych. Ponadto  w dostępnych sprawozdaniach zawarte są komentarze spółek i opinie biegłych rewidentów. Dzięki zastosowaniu formatu Neurosoft BIPTM fotografie prezentowane są znakomitej jakości (600dpi).

Powiązania firm i osób w formie graficznej

Na podstawie danych z KRS zgromadzono ponad 3,3 mln powiązań między osobami  a podmiotami, w tym ponad połowa to powiązania aktywne, czyli dotyczące aktualnie pełnionych funkcji. Powiązania te dotyczą 450 tys. podmiotów oraz blisko 1,4 mln osób fizycznych pełniących w nich różne funkcje – począwszy od członków zarządu, poprzez wspólników, prokurę i członków rad nadzorczych, a skończywszy na likwidatorach i kuratorach. Dostępne są także powiązania wzajemne między podmiotami, np. powiązania kapitałowe czy też informacje o przekształceniach. Wszystkie powiązania mogą być zaprezentowane w interaktywnej formie graficznej znacznie ułatwiającej ich interpretację.

Rozbudowany mechanizm wyszukiwania

Skuteczność posługiwania się obszerną bazą podmiotów zależy od mechanizmów jej przeszukiwania. W serwisie użyto inteligentnej wyszukiwarki Neurosoft NeuroScope, dzięki której bardzo łatwo można dotrzeć do danych o wskazanej firmie czy osobie. Wyszukiwanie firmy po nazwie uwzględnia specyfikę języka polskiego (fleksję), pozwala na wyszukiwanie skrótów, a także jednoznacznie odnajduje firmę nawet wówczas, gdy zmieniała się jej nazwa. Oprócz nazwy, numeru KRS i REGON-u na liście wyników wyszukiwania pokazywana jest aktywność podmiotu oraz lokalizacja siedziby. Wyszukiwanie znacznie ułatwiają także mechanizmy podpowiadania i korygowania zapytania.

Aktualizacja danych i powiadomienia

Każdego dnia w rejestrze KRS rejestrowanych jest blisko 60 nowych podmiotów, a przeszło 560 zmienia swoje dane. Oznacza to, że w KRS-ie zmieniają się dane ponad 18 tys. podmiotów miesięcznie. Dodatkowo, w każdym miesiącu ukazuje się ok. 1200 nowych sprawozdań finansowych w Monitorze B. Wszystkie te zmiany są wprowadzane do bazy danych serwisu i są dostępne (w postaci w pełni przetworzonej) po kilku dniach od daty publikacji. Zarejestrowany użytkownik może skorzystać z mechanizmu powiadamiania o zmianach – wszelkie zmiany dla wybranych podmiotów są automatycznie ogłaszane e-mailem.

Chcę wiedzieć więcej

Zostaw swój adres e-mail, wyślemy Ci szczegółowe informcje na temat systemu i oferty produktowej.

LudzieWBiznesie_neurosoft

 

Ludziewbiznesie

Pokrewne produkty

Przetwarzanie obrazu

Prace badawcze w zakresie przetwarzania obrazu prowadzone są w Neurosofcie od początku istnienia firmy. Efektem prowadzonych badań podstawowych są nowoczesne technologie związane z rozpoznawaniem pisma (Optical Character Recognition) oraz unikatowe metody elektronicznej publikacji dokumentów.

Zobacz

Digitalizacja

W procesie digitalizacji wykorzystywaliśmy przede wszystkim własne technologie i narzędzia. Wymagania związane ze skanowaniem dokumentów bardzo słabej jakości lub o nietypowych formatach zmusiło nas do skonstruowania również własnego sprzętu – skanera dziełowego.

Zobacz