*

pasów ruchu monitorowana przez system Neurocar RedLight w Polsce

*

Średnia liczba wykroczeń w miesiącu z jednego pasa ruchu

*

Ilość milisekund potrzebnych na indentyfikację pojazdu

NeuroCar RedLight – rejestracja przejazdu na czerwonym świetle

System NeuroCar RedLight rejestruje pojazdy wjeżdżające na skrzyżowanie (lub obszar chroniony jezdni) na czerwonym świetle i wykroczenia te dokumentuje. Przebieg całego wykroczenia rejestruje kamera poglądowa w formie sekwencji zdjęć.

Identyfikacja

Identyfikacja pojazdów (Vehicle Identification) odbywa się na podstawie automatycznego odczytu tablic rejestracyjnych ze zdjęć, wykonanych przez kamerę ANPR. Rejestracją i analizą danych pomiarowych oraz ich transmisją do zdefiniowanych grup odbiorców (Policja, Straż Miejska) steruje i zarządza komputer przemysłowy NeuroCar Teminal.

System jest łatwy w montażu i obsłudze. W jego skład w wersji podstawowej wchodzą następujące komponenty:

  1. kamera poglądowa monitorująca zdarzenie,
  2. kamera do identyfikacji pojazdu (rozpoznania tablic rejestracyjnych- ANPR),
  3. terminal obliczeniowy do zarządzania funkcjonalnością systemu.

System nie wymaga integracji ze sterownikiem sygnalizacji świetlnej.

Zaawansowane algorytmy analizy obrazu pozwalają na automatyczne określenie fazy sygnalizatora i automatyczną rejestrację wydarzeń przez kamery (poglądową i ANPR). Każde zdjęcie posiada sygnaturę czasową – określa ona jednoznacznie moment wjazdu pojazdu na skrzyżowanie (obszar chroniony) i stanowi dowód ewentualnego wykroczenia. System umożliwia również podłączenie do centralnej bazy wykroczeń oraz integrację z systemem CEPIK.  Jest to rozwiązanie, które znacząco wpływa na Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego BRD.

Chcę wiedzieć więcej

Zostaw swój adres e-mail, wyślemy Ci szczegółowe informcje na temat systemu i oferty produktowej.

Pobierz broszurę

NeuroCar RedLight - rejestracja przejazdu na czerwonym świetle

Pobierz PDF

you-rl

Pokrewne produkty