*

liczba pasów ruchu z zaimplementowanym systemem Neurocar Weigh-in-Motion w Polsce

*

Jakość rozpoznania tablic ADR w %

*

średnia liczba pojazdów przeciążonych w miesiącu z jednej lokalizacji

NeuroCar Weigh-in-Motion – dynamiczne ważenie pojazdów

System preselekcji wagowej WIM-P (Weigh in Motion Preselection) stanowi efektywne narzędzie monitoringu pojazdów ponadnormatywnych, stosowane m. in. przez Inspekcję Transportu Drogowego i Urzędy Miast. Umożliwia automatyczne wykrywanie i identyfikację pojazdów przeciążonych lub zbyt wysokich bez ich zatrzymywania. Jego rozwinięciem jest system typu Enforcement, który w oparciu o zebraną dokumentację wykroczenia automatycznie wszczyna postępowanie egzekucyjne.

Głównym elementem systemu są wagi dynamiczne, system identyfikacji pojazdów oraz terminal obliczeniowy, sterujący i nadzorujący procesy pomiarowe i transmisję danych.

Pomiar nacisku osi pojazdu na nawierzchnię drogi odbywa się w czasie jego przejazdu przez pole pomiarowe – czujniki i pętle indukcyjne umieszczone w pasie ruchu. Przetworzone przez odpowiednie algorytmy  dane pomiarowe przekazywane są w czasie rzeczywistym do systemu zarządzającego. Ich analiza pozwala na wyłonienie pojazdów, których parametry wykraczają ponad dopuszczalne normy (obciążenia całkowitego, nacisku na osie, liczby osi, długości pojazdu).

Identyfikacja i klasyfikacja

Do identyfikacji (Vehicle Identification)i klasyfikacji pojazdów służą kamery cyfrowe, umieszczane nad pasem ruchu. Na podstawie sekwencji zdjęć system dokonuje detekcji pojazdu w punkcie pomiarowym, a następnie znajduje i rozpoznaje:

  1. tablicę rejestracyjną przejeżdżającego pojazdu (ANPR )
  2. rozpoznaniu producenta, modelu (MMR)
  3. klasyfikuje pojazdy  5+1 ( ciężarowy, autobus, ciągnik siodłowy, ciągnik siodłowy z naczepą ….)
  4. tablicę towarów niebezpiecznych (ADR)

Każdy przejazd monitorowany jest dodatkowo przez kamerę poglądową. Zdjęcia przez nią wykonane są indeksowane i dołączane do dokumentacji wydarzenia.

System efektywnie wspiera Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (BRD).

Chcę wiedzieć więcej

Zostaw swój adres e-mail, wyślemy Ci szczegółowe informcje na temat systemu i oferty produktowej.

Pobierz broszurę

Opis broszury - NeuroCar Weigh-in-Motion – dynamiczne ważenie pojazdów

Pobierz PDF

Pokrewne produkty