eAkta – dostęp do akt sądowych

Portal Informacyjny jest to oprogramowanie umożliwiające, za pomocą internetu, dostęp pełnomocnikom i stronom do informacji związanych z prowadzoną sprawą w Sądzie.

 

Oferowany system umożliwia dostęp do informacji o swoich sprawach, prowadzonych w sądzie. Możliwe jest łatwe i szybkie sprawdzenie na jakim etapie jest postępowanie, jakie czynności zostały wykonane oraz jakie są zaplanowane terminy posiedzeń. Portal do prezentacji akt sądowych pozwala również na oglądanie elektronicznej wersji akt sprawy i drukowanie ich kopii. Korzystanie z portalu jest bezpłatne, dzięki czemu można zaoszczędzić czas i pieniądze, uzyskując informacje szybciej.

W ramach Portalu Informacyjnego możliwe jest odtwarzanie zapisu przebiegu rozpraw sądowych w postaci cyfrowej (E-protokół – www.ms.gov.pl).

E-PROTOKÓŁ to nowa postać protokołu sądowego, tzw. protokół elektroniczny, czyli zapis dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia sądowego, wprowadzona ustawą z dnia 29 kwietnia 2010 r., o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 108, poz. 684), która weszła w życie 1 lipca 2010 roku.

Moduł NeuroCourt E-protokół umożliwia odtwarzanie nagrań z odbytych posiedzeń z poziomu portalu. Nagranie możemy odsłuchać bezpośrednio ze strony lub pobrać i zapisać na naszym nośniku i odsłuchać w późniejszym, dogodnym terminie. Forma zapisu E-protokołu pozwala nam na dowolne zatrzymywanie i odsłuchiwanie fragmentów posiedzenia, swobodne poruszanie się po nagraniu, a także na wielokrotne odsłuchiwanie bez ograniczeń czasowych.

Chcę wiedzieć więcej

Zostaw swój adres e-mail, wyślemy Ci szczegółowe informcje na temat systemu i oferty produktowej.

Pokrewne produkty

NeuroBiz

Portal zawierający dane na temat podmiotów gospodarczych funkcjonujących na polskim rynku, zaczerpnięte z dzienników urzędowych: Monitora Sądowego i Gospodarczego, Monitora Polskiego B oraz Monitora Spółdzielczego B, a w przyszłości także z innych źródeł.

Zobacz

NeuroGram

System do analizy morfoskładniowej oraz powierzchniowej analizy składniowej tekstów pisanych w języku polskim.

Zobacz