eOrzeczenia – publikacja orzeczeń

Portal Orzeczeń to oprogramowanie umożliwiające anonimizację i prezentację orzeczeń oferowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości sądom powszechnym. Portal jest ogólnodostępny dla wszystkich obywateli: www.orzeczenia.ms.gov.pl.

 

W skład systemu wchodzą:

  • Aplikacja Internetowa Portalu Orzeczeń
  • Silnik anonimizujący wraz z narzędziami odpowiedzialnymi za obieg danych – podsystem odpowiedzialny za automatyczną anonimizację oraz publikację orzeczeń
  • Panel administracyjny umożliwiający nadzorowanie procesu publikacji orzeczeń

Zasady publikacji orzeczeń w elektronicznej bazie orzeczeń sądowych

Publikację orzeczeń w elektronicznej bazie zawsze musi poprzedzać proces anonimizacji ich treści. Zasadniczym celem anonimizacji jest przetworzenie treści wydanego orzeczenia w taki sposób, aby skutecznie uniemożliwić dokonanie rozpoznania konkretnych faktów, podmiotów, okoliczności w wyniku usunięcia pozostałych danych i informacji z nimi związanych. Ma on na celu zapewnienie przestrzegania obowiązujących norm prawnych gwarantujących ochronę określonych dóbr i wartości w upublicznianych dokumentach.

Proces anonimizacji może być przeprowadzany przez wyznaczonego i upoważnionego pracownika sądu bądź może być realizowany za pomocą systemu teleinformatycznego, zastępującego pracę człowieka. Proponowane oprogramowanie służące do publikacji orzeczeń w internecie anonimizuje treści orzeczeń sądowych w sposób automatyczny (elektroniczny).

Oferowany system jest rozwiązaniem innowacyjnym na polskim rynku usług elektronicznych.  Stanowi tym samym optymalne narzędzie służące do publikacji treści orzeczeń, bowiem przy jednoczesnej redukcji zatrudnienia, otrzymywana jest większa efektywność procesu anonimizacji oraz uzyskiwana jest minimalizacja błędów w wyniku zastosowania opracowanego oraz ściśle wykonywanego przez system algorytmu. Ważną cechą elektronicznego systemu anonimizacji jest również jego szybkość działania (prawidłowego funkcjonowania), która stwarza nowe możliwości jego wykorzystania. Automatyczna anonimizacja wpływa korzystnie na redukcję czynności powtarzalnych, charakterystycznych i występujących przy anonimizacji nieautomatycznej.

Orzeczenie umieszczone w sieci jest dostępne dla każdego zainteresowanego podmiotu. Baza orzeczeń umożliwia rozmaite sposoby wyszukiwania zgromadzonej w orzeczeniach treści. Użytkownik bazy w sposób klarowny, szybki oraz precyzyjny może posługiwać się i korzystać z zawartości bazy.

Przeprowadzenie procesu anonimizacji i publikacji orzeczenia wymaga zastosowania zaawansowanego systemu informatycznego.

Proces publikacji można podzielić na trzy niezależne podprocesy. Pierwszy z nich to pozyskanie orzeczenia z systemu informatycznego danego sądu. Konieczna będzie tu integracja z systemami używanymi przez sądy. Opublikowane w systemie wydziałowym orzeczenie musi zostać w sposób automatyczny pobrane do projektowanego systemu. Następnym krokiem jest poddanie orzeczenia procesowi anonimizacji.

Ważnym krokiem jest znalezienie i rozpoznanie w treści orzeczenia konkretnych bytów, takich jak nazwa ulicy, suma pieniężna bądź książka prawnicza. W kolejnym kroku podejmowana jest decyzja czy dany byt powinien zostać zanonimizowany i w jaki sposób.

Decyzja o tym czy konkretna fraza zostanie zanonimizowana zależy od jej typu. Byty, które nie zawierają niebezpiecznych informacji zostają w orzeczeniach niezmienione. Należą do nich:

  • daty oraz jednostki czasu,
  • kwoty pieniężne,
  • miary (np. powierzchni, prędkość, ilość),
  • byty prawne – odnośniki do aktów prawnych, komentarzy,
  • książek, nazwy periodyków naukowych.

Anonimizacji poddawane są natomiast te frazy, które identyfikują jakiś podmiot, organizację bądź miejsce. Można podzielić je na kategorie: osoby, firmy i organizacje, lokalizacje oraz numery i identyfikatory.

Ostatnim etapem jest zatwierdzenie orzeczenia do publikacji w bazie oraz eksport orzeczenia poddanego anonimizacji do bazy dostępnej użytkownikom zewnętrznym.

Automatyczna anonimizacja wpływa korzystnie na redukcję czynności powtarzalnych, charakterystycznych i występujących przy anonimizacji wykonywanej ręcznie.

System korzysta również z silnika wyszukiwania pełnotekstowego o nazwie NeuroScope oraz analizatora morfoskładniowego NeuroGram, a także relacyjnej bazy danych PostgreSQL.

Chcę wiedzieć więcej

Zostaw swój adres e-mail, wyślemy Ci szczegółowe informcje na temat systemu i oferty produktowej.

Pokrewne produkty

NeuroBiz

Portal zawierający dane na temat podmiotów gospodarczych funkcjonujących na polskim rynku, zaczerpnięte z dzienników urzędowych: Monitora Sądowego i Gospodarczego, Monitora Polskiego B oraz Monitora Spółdzielczego B, a w przyszłości także z innych źródeł.

Zobacz