NeuroGram

NeuroGram to system do analizy morfoskładniowej (czyli określania lematu słowa, części mowy oraz dokładnego opisu gramatycznego) oraz powierzchniowej analizy składniowej tekstów pisanych w języku polskim. Oprogramowanie to może być użyte jako element systemu do indeksowania i przeszukiwania dowolnej pełnotekstowej bazy danych, w której istnieje potrzeba precyzyjnego wyszukiwania haseł z uwzględnieniem zarówno fleksji języka polskiego jak i wielu różnych relacji, określających wzajemne pochodzenie słów.

 

NeuroGram stanowi doskonałe narzędzie wspomagające rozszerzanie bądź analizę zapytań (poprzez analizę morfosyntaktyczną, interpretację skrótów, identyfikacje określonych fraz i uwzględnianie relacji pochodzenia).

Możliwości NeuroGrama obejmują:

  • normalizację zadanego tekstu, czyli tzw. lematyzację – zamianę słów na ich formy bazowe (np. w przypadku rzeczowników – zamiana na mianownik liczby pojedynczej, w przypadku czasowników – zamiana na bezokolicznik, itp),
  • zaznaczanie zadanych słów kluczowych w tekście (np. w celu podkreślenia ich innym kolorem w treści dużego dokumentu),
  • generowanie wszystkich form fleksyjnych dla zadanego hasła podstawowego,
  • identyfikację i rozwijanie skrótów w tekście, a w wersji 3 identyfikację wielu rodzajów fraz (takich jak na przykład osoba, firma lub organizacja, lokalizacja, nazwa produktu, frazy określające czas i inne)

Dla kogo ?

Aplikacja przeznaczona jest dla integratorów i programistów, którzy chcą wykorzystać możliwości systemu Neurosoft Gram w tworzonych przez siebie rozwiązaniach (oprogramowaniu, serwisach WWW, usługach). NeuroGram jest serwerem RESTowym, do użycia którego wymagana jest jedynie znajomość XMLa bądź JSONa. Dodatkowo do jego uruchomienia potrzebna jest jedynie wirtualna maszyna Javy.

Chcę wiedzieć więcej

Zostaw swój adres e-mail, wyślemy Ci szczegółowe informcje na temat systemu i oferty produktowej.

Pokrewne produkty

NeuroGram 2.3

System do analizy morfoskładniowej oraz powierzchniowej analizy składniowej tekstów pisanych w języku polskim.

Zobacz

NeuroGram 3

System do analizy morfoskładniowej oraz powierzchniowej analizy składniowej tekstów pisanych w języku polskim.

Zobacz