Syców- pierwsze inteligentne skrzyżowanie

Dynamiczne sterowanie prędkością przejeżdżających pojazdów w systemie inteligentnego skrzyżowania na drodze krajowej nr 8 (obwodnica miasta Syców).

Beneficjent:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Termin realizacji:

1 kwietnia – 29 grudnia 2006r.

Miejsce realizacji:

Droga krajowa nr 8 – obwodnica miasta Syców

Opis projektu:

Dzięki zainstalowanemu rozwiązaniu system inteligentnego skrzyżowania funkcjonuje w pełni autonomicznie i reguluje przepływ samochodów samodzielnie. Wszystkie komponenty, które wykorzystane zostały przy realizacji rozwiązania, wyposażone zostały w systemy mikroprocesorowe. Celem wymiany informacji i sterowania zastosowano interfejsy radiowe WLAN.

Przy realizacji projektu inteligentnego skrzyżowania wykorzystane zostały następujące komponenty:

  • Tablica świetlna o zmiennej treści ( VMS – Variable Message Signs)
  • Znak zmiennej treści
  • Detektory radarowe
  • System NeuroCar do automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych ( ARTR )
  • Urządzenia sygnalizacja świetlnej
  • Komplet laserowych czujników meteorologicznych przeznaczonych do monitorowania widoczności, opadu atmosferycznego oraz stanu śliskości nawierzchni (stacja pogodowa)
  • Oprogramowanie do zarządzania pracą systemu

W zależności od aktualnych warunków pogodowych, system wprowadza ograniczenia prędkości, które wyświetlane jest na znakach zmiennej treści, poprzedzających skrzyżowanie.

Dalej umieszczony jest radar oraz kamera, jako źródło dla obrazu rozpoznawania numerów rejestracyjnych pojazdów przekraczających prędkość. W ramach procesu identyfikacji system rozpoznaje tablice rejestracyjne pojazdów znajdujących się w obrazie kamery w czasie mniejszym, niż 200 ms. Rozpoznawane są wszystkie polskie tablice rejestracyjne zarówno białe z czarnymi znakami, jak i czarne z białymi (stare). Rezultat (numer rejestracyjny) procesu rozpoznawania wyświetlany jest na kolejnym znaku zmiennej treści, łącznie z prędkością pojazdu niestosującego się do wprowadzonego ograniczenia prędkości. Jeśli to ostrzeżenie także zostanie zignorowane przez kierującego pojazdem, to na skrzyżowaniu automatycznie włączane jest czerwone światło.

Zainstalowany w Sycowie system NeuroCar wyposażony został w kartę EDGE/GPRS/UMTS do transmisji danych za pomocą sieci GSM. Umożliwia to zdalną oceny funkcjonowania systemu oraz skuteczności ARTR (automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych).

Jakość rozpoznawania sięga 92% dla pojazdów poruszających się z prędkością nie większą, niż 250 km/h (stan na rok 2006).

Cel projektu:

 

Opracowanie i uruchomienie systemu sterowania prędkością w celu znaczącego podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego na obwodnicy miasta Syców. Powodem wyboru właśnie tej lokalizacji była duża ilość wypadków. Zbudowany system jest pierwszą w Polsce próbą wykorzystania najnowocześniejszych technologii w budowie inteligentnego skrzyżowania.

Zobacz na mapie

Zakres zadań Neurosoft:

 

  • Dostawa, montaż i wdrożenie systemu wideoidentyfikacji pojazdów (ARTRNeurosoft NeuroCar

  • Dostawa, konfiguracja i uruchomienie lokalnego systemu informatycznego do sterowania i zarządzania punktem pomiarowym,

  • Uruchomienie transmisji danych do centralnego repozytorium danych.

W związku z tym, że firma Neurosoft Sp. z o.o. sprawdza się jako solidny i terminowy partner, postanowiliśmy kontynuować długookresową współpracę, powierzając Spółce wykonanie kopleksowego serwisu w/w systemu. Michał Skóra-właściciel "TOMAK", zleceniodawca wykonania systemu automatycznej identyfikacji pojazdu NeuroCar wykorzystanego w Sycowie

Inne realizacje

Zobacz inne realizacjie