Jelenia Góra- System Monitorowania Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Realizacja miała na celu przygotowanie niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej, opracowanie niezbędnego oprogramowania oraz uruchomienie pilotażowego systemu monitorowania bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Beneficjent:

Urząd Miasta Jelenia Góra

Termin realizacji:

grudzień 2011 r. – luty 2012 r.

Miejsce realizacji:

Droga Krajowa Nr 3/E65 na skrzyżowaniu ulic Jana III Sobieskiego i Alei Jana Pawła II

Opis projektu:

Projekt wchodzi w skład Zadania II pilotażowego projektu wdrożeniowego „Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów (ISKIP)”, realizowanego przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów na terenie działania Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze. Zadanie II przewidywało przygotowanie niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej, opracowanie niezbędnego oprogramowania oraz uruchomienie pilotażowego systemu monitorowania bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach Zadania II przez Neurosoft został zaplanowany, zainstalowany i uruchomiony system do monitorowania przejazdu na czerwonym świetle na skrzyżowaniu ulic Jana III Sobieskiego (droga krajowa 3/E65) oraz Alei Jana Pawła II (droga krajowa 3/E65) w Jeleniej Górze.

Monitorowaniem objęte są dwa pasy ruchu na ulicy Jana III Sobieskiego tuż przed skrętem w prawo w kierunku centrum miasta.

System rejestruje i identyfikuje pojazdy wjeżdżające na skrzyżowanie po zmianie fazy na czerwoną oraz sporządza dokumentację wykroczenia. Dokumentacja ta obejmuje:

  • sekwencję zdjęć (wideo) z kamery poglądowej, obejmującej zasięgiem oba pasy ruchu oraz sygnalizator świetlny z widoczną fazą,

  • zdjęcia pojazdu z kamery ANPR, stanowiące podstawę do określenia numeru rejestracyjnego, marki i koloru pojazdu,

  • wyniki rozpoznania numeru rejestracyjnego.

Każdy dokument dotyczący danego pojazdu zaopatrzony jest w sygnaturę czasową i stanowi tym samym dowód popełnienia wykroczenia.

Cel projektu:

Przygotowanie niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej, opracowanie niezbędnego oprogramowania oraz uruchomienie pilotażowego systemu monitorowania bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zobacz na mapie

Zakres zadań Neurosoft:

 

  • projektowanie, instalacja i wdrożenie systemu monitorowania przejazdu na czerwonym świetle,
  • dostawa, konfiguracja i uruchomienie lokalnego systemu informatycznego do sterowania i zarządzania punktem pomiarowym,
  • uruchomienie transmisji danych do centralnego repozytorium danych;
  • przygotowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia procedury egzekucyjnej.

Inne realizacje

Zobacz inne realizacjie