Spotkanie w Gothenborgu podsumowujące pierwszą część projektu Opticities

W dniach 10-12.06.2015r. w Gothenborgu odbył się Steering Committee Meeting. Spotkanie dotyczyło projektu Opticities, w którym Neurosoft bierze udział jako jedyna firma z Polski. Uczestnicy -25 partnerów z 6 państw Unii Europejskiej- podsumowali półmetek projektu.

Głównym punktem programu były raporty z aktualnego postępu prac. Reprezentantem Neurosoftu był Bartosz Czapiewski – project manager w projekcie Opticities. W Gothenborgu została przedstawiona ostateczna architektura systemu, która została rozpisana na dwa zadania.

W ramach pierwszego pakietu zadań (WP1), zespół miał przygotować system do zbierania danych o przejeżdżających pojazdach z urządzeń pomiarowych rozlokowanych na wjazdach do miasta Wrocław. W wyniku prac, zostało stworzone odpowiednie narzędzie do kolekcji danych w czasie rzeczywistym, w których skład wchodzą: preselekcja wagowa, mierzenie wymiarów pojazdu, rozpoznawanie marki i modelu oraz tablic rejestracyjnych i tablic ADR. Następnie dane są agregowane w Centrum Zarządzania Ruchem we Wrocławiu. Częścią uzupełniającą zadanie było przygotowanie narzędzia do wyciągania danych (dynamicznych oraz stałych) z bieżącej sytuacji na wrocławskich drogach. Celem całego WP1 było zbieranie i usystematyzowanie danych dotyczących pojazdu i uwarunkowania miasta w jednym systemie centralnym.

Kolejny pakiet zadań (WP5) opisuje przygotowanie systemu do generowania tras dla pojazdów niebezpiecznych oraz nienormatywnych. System ten ma korzystać z danych przygotowanych w ramach zadania pierwszego (WP1), na podstawie których wyznaczy najbardziej optymalną trasę przejazdu dla wskazanego pojazdu. Żeby pojazd mógł skorzystać z zaprojektowanych funkcjonalności, powinien być wyposażony w on-board unit z nawigacją. Stworzeniem modelu takiego panelu w ramach Opticities miała zająć się firma Volvo, która z przyczyn wewnętrznych zawiesiła swoje działania w projekcie. Z tego względu zespół Neurosoftu wyszedł z inicjatywą przejęcia zadania, przygotowując dedykowany substytut nawigacji.
Jej rola ogranicza się do niezbędnych funkcji:

  • odbiera i wyświetla wszelkie informacje przygotowane przez system centralny,
  • generuje trasy dla konkretnego pojazdu, który wcześniej wysłał zapytanie o zaproponowanie trasy.

Wizualizacja architektury systemu została przedstawiona w filmie reklamowym.

[FILM] Bartosz Czapiewski, Project Manager firmy Neurosoft, przedstawia funkcjonalność systemu powstałego w ramach projektu Opticities.

Projekt Opticities to również platforma testowa wytworzonych narzędzi/systemów/norm , wraz z pełna ich dokumentacją.

„Wykazanie pełnej adekwatności wyników pracy do zapotrzebowania struktury Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przyczyni się do ich implementacji w większych miastach Europy” podkreśla Bartosz Czapiewski.

Nadchodzącym wyzwaniem dla Neurosoftu są oficjalne testy systemu z zadań WP1 i WP5, które zaplanowane są między 06.07.2015r, a 05.10.2015r. Neurosoft będzie przez okres 3 miesięcy testować system do nawigowania kierowcy oraz generowania tras w obszarze aglomeracji miejskiej. Zadaniem nowo powstałego narzędzia będzie optymalizacja trasy przejazdu dla kierowcy pojazdu ciężarowego, przewożącego ładunki niebezpieczne lub nienormatywne, chroniąc w ten sposób obszar miejski  przed :

  • nadmierną emisją dwutlenku węgla
  • hałasem
  • zagrożeniem wydostania się substancji niebezpiecznych
  • niszczeniem dróg przez pojazdy ponadnormatywne
  • nieświadomym kierowcą, który mógłby utknąć pod zbyt niskim przejazdem, opóźniając dotarcie towaru na czas i niszcząc pojazd.

Po przeprowadzeniu testów, firma Neurosoft otrzyma informację zwrotną na temat poprawności działania systemów od kierowców w postaci wypełnionych kwestionariuszy.

-> Więcej informacji o projekcie. <-

Zobacz również

Neurosft na SCEW Barcelona 2019

W dniach od 19.11.19 do 21.11.19 Neurosoft brał udział w prestiżowych targach Smart City Expo World Congress w Barcelonie przy ulicy Gran Via Venue.

Więcej

Neurosoft na GITEX 2019 w Dubaju

W dniach od 6 października do 10 października Neurosoft uczestniczył w prestiżowych targach GITEX w Dubaju. Nie jest to pierwsza nasza wizyta na GITEX, w których uczestniczymy regularnia. Po raz kolejny uczestniczyliśmy w targach w kooporacji z SITE

Więcej

Neurosoft na Kongresie ITS Warsaw 2018

22 i 23 Maja 2018 roku odbył się polski kongres ITS w Warszawie, w którym Neurosoft miał zaszczyt uczestniczyć, prezentując nasze rozwiązania Weight-in-Motion i NeuroDrone.

Więcej

Zobacz więcej aktualności