Przetwarzanie języka naturalnego

Przetwarzanie języka naturalnego (ang. Natural Language Processing) jest dziedziną sztucznej inteligencji, zajmującą się analizą i tworzeniem tekstów w języku naturalnym (takim jak polski, czy angielski).

Zobacz

Przetwarzanie obrazu

Prace badawcze w zakresie przetwarzania obrazu prowadzone są w Neurosofcie od początku istnienia firmy. Efektem prowadzonych badań podstawowych są nowoczesne technologie związane z rozpoznawaniem pisma (Optical Character Recognition) oraz unikatowe metody elektronicznej publikacji dokumentów.

Zobacz

Przetwarzanie sygnałów mowy

Neurosoft rozpoczął prace badawcze w zakresie analizy i przetwarzania sygnałów dźwiękowych już na początku lat dziewięćdziesiątych. Kierunek badań związany z syntezą i analizą mowy jest to zgodny z misją wyznaczoną przez założycieli Neurosoftu - tworzenie nowych rozwiązań ułatwiających człowiekowi pracę z komputerem.

Zobacz

Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja jest dziedziną informatyki, która stawia sobie za cel rozwiązywanie zadań, które, gdy rozwiązywane przez człowieka, wymagają od niego inteligentnych zachowań, analizy danych zmysłowych, planowania, rozumowania, etc.

Zobacz