Lider ITS 2011

Tytuł Lidera ITS 2011 na Polskim Kongresie ITS za Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów "ISKIP"

Neurosoft otrzymał tytuł Lidera ITS 2011 w kolejnej edycji konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie ITS Polska oraz Przegląd ITS.
Nagrodę przyznano w kategorii „Najlepsza praca badawcza” za projekt badawczy pt.: „Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów ISKIP”. Jest to uniwersalny system automatycznej identyfikacji pojazdów, dokonywanej na podstawie równoczesnego rozpoznawania typu pojazdu, koloru, marki, modelu oraz numeru rejestracyjnego.Zobacz więcej aktualności