Tytuł LIDERA ITS 2012

Tytuł LIDERA ITS 2012 w kategorii NAJLEPSZY PRODUKT dla firmy Naurosot oraz Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, przyznano za system NeuroCar RedLight, służący do automatycznego wykrywania i identyfikacji wykroczeń związanych z przejazdem na czerwonym świetle. System wykrywa i monitoruje pojazdy wjeżdżające na skrzyżowanie na fazie żółtej i czerwonej.Zobacz więcej aktualności