VII Polski Kongres ITS

W ramach siódmego Polskiego Kongresu ITS, który odbył się w dniach 28-29 maja w Warszawie, jak co roku spotkali się przedstawiciele branży Inteligentnych Systemów Transportowych. W imprezie organizowanej przez Stowarzyszenie ITS Polska, wzięła udział rekordowa liczba uczestników -ponad 360 osób związanych z sektorem ITS: przedstawicieli firm, organów rządowych, prasy tematycznej i uczelni technicznych. Wśród nich nie mogło zabraknąć reprezentantów Neurosoftu, który, podobnie jak w poprzedniej edycji, został złotym sponsorem na PKITS.

Zadaniem każdej edycji Polskiego Kongresu ITS jest budowanie platformy wzajemnej współpracy środowisk naukowych, sektora publicznego, środowisk eksperckich, a także władz publicznych decydujących o praktycznym wdrażaniu inteligentnych rozwiązań. Rokrocznie Kongres przyciąga więcej osób, tym samym rośnie liczba prezentacji i poruszanych tematów. Podczas dwóch dni PKITS wygłoszono 39 prezentacji, które podzielono na następujące bloki tematyczne:

  • Rola informatyki w Inteligentnych Rozwiązaniach Transportowych  (ITS);
  • Systemy Zarządzania Ruchem;
  • Technologie ITS – ochrona infrastruktury i środowiska naturalnego;
  • Wspólne Europejskie Niebo – nowe wyzwania dla zarządzania ruchem lotniczym;
  • Systemy zarządzania Ruchem Kolejowym;
  • Transport publiczny;
  • Standaryzacja rynku ITS;
  • Rozwiązania ITS zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD);
  • Modelowanie i systemy detekcji ruchu.

Przedstawiciel Neurosoftu, Radosław Borcon, przedstawił prezentację w zakresie trzeciego bloku , na temat: „Kontrola ruchu pojazdów ponadnormatywnych redukcją kosztów utrzymania dróg” W tym celu przybliżył system Weigh-In-Motion, którego zadaniem jest wykrycie pojazdów ponadnormatywnych i  rozpoznanie tablic rejestracyjnych (ANPR), modelu, marki i koloru (MMR) pojazdu.

Zwieńczeniem dnia była wieczorna gala wręczenia nagród w V edycji konkursu LIDER ITS. Po gali goście zostali zaproszeni na 3. edycję spotkania w-INNOwacyjności. Tym razem frekwencja zaskoczyła samych organizatorów, bo przeszło 70 osób przewinęło się przez restaurację Winosfera. Zaproszeni mogli degustować wina i skosztować przysmaków kuchni. Dzięki wspaniałej atmosferze miejsca rozmowy przeciągnęły się do późnych godzin wieczornych.

Ciekawym punktem była trzecia edycja debaty, która odbyła się drugiego dnia Kongresu. Zakres tematyczny debaty obejmował takie zagadnienia jak:

Na zakończenie, przeprowadzona została dyskusja plenarna i podsumowanie Kongresu.

Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej.Zobacz również

Neurosoft na targach Traffex 2019 w UK

W dniach od 3 do 4 kwietnia Neurosoft miał przyjemność brać udział w targach Traffex 2019.Targi te są dla nas wspaniałą okazją do networkingu i poszerzania wiedzy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tegorycznych targów i juz czekamy na następne.

Więcej

Zobacz więcej aktualności