Złota Statuetka w konkursie Innowacyjność w Transporcie 2012

Nagrodę firma Neurosoft otrzymała w kategorii Specjalny Pomysł Innowacyjny za projekt: „Video Gate”

Nagrodę firma Neurosoft otrzymała w kategorii Specjalny Pomysł Innowacyjny za projekt: „Video Gate” – systemy kompleksowej identyfikacji i monitoringu pojazdów i towarów”.

 Dodatkowo, otrzymaliśmy:

  • Brązową Statuetkę za system NeuroCar 2.0 RedLight do automatycznej rejestracji wykroczeń kierujących pojazdami wjeżdżających na skrzyżowanie na fazie czerwonej sygnalizatora.
  • Nagrodę Specjalną za innowacyjny projekt transportowy  promujący partnerstwo instytucji naukowych  i świata biznesu, przyznana za projekt Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz firmy Neurosoft Sp. z o.o., pt.: „NeuroCar 2.0 RedLight” – do automatycznej rejestracji wykroczeń kierujących pojazdami wjeżdżających na skrzyżowanie na fazie czerwonej sygnalizatora, ze względu na efektywną współpracę instytucji badawczej i przedsiębiorstwa produkcyjnego, wykorzystującą i rozwijającą wyniki prac badawczych prowadzonych i finansowanych w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej.

 

Zobacz więcej aktualności