*

obsługiwane skrzyżowania

*

identyfikowanych samochodów dziennie

*

% jakości rozpoznania pojazdu

NeuroCar

NeuroCar – Inteligentny system monitoringu drogowego

System NeuroCar  stanowi efektywne narzędzie do wspierania bezpieczeństwa ruchu drogowego BRD i jest funkcjonalnym rozwiązaniem wykorzystywanym w budowie Inteligentnych Systemów Transportowych. Innowacyjność produktu jest wynikiem wieloletnich prac badawczo-rozwojowych. Dzięki zastosowaniu technologii przetwarzania obrazów cyfrowych na bazie strumienia wideo z kamery zamontowanej w pasie drogowym następuje identyfikacja pojazdu (Vehicle Identification). Polega ona na wykryciu (detekcji) obecności pojazdu, rozpoznaniu tablicy rejestracyjnej (ANPR) a także rozpoznaniu producenta, modelu i ew. koloru (MMR). Poprzez zastosowanie efektywnego sposobu implementowania rozwiązań w sposób modułowy, oraz dodanie funkcjonalności ważenia dynamicznego oraz klasyfikacji pętlowej pojazdów otrzymujemy efektywne narzędzie do pracy operacyjnej funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej i Inspekcji Transportu Drogowego.

Trzon systemu stanowi NeuroCar Engine

Jest to autorskie oprogramowanie Neurosoftu oparte na technologii sieci neuronowych. W ramach procesu identyfikacji system określa:

  • numery rejestracyjne oraz kraj pochodzenia pojazdu (ANPR)
  • kategorię pojazdu w klasach 4+1 (osobowy, dostawczy, ciężarowy, autobus, inny)
  • markę, model i kolor pojazdu (MMR)

Cały proces rozpoznawania odbywa się w czasie rzeczywistym (mniej niż 120 ms, czyli poniżej czasu pojawiania się kolejnych zdjęć z kamery), a jakość rozpoznania sięga 99%.
Funkcjonalności systemu

Ze względu na swoją skuteczność i niezawodność, system NeuroCar stosowany jest obecnie w wielu rozwiązaniach telematyki drogowej jako rdzeń Inteligentnych Systemów Transportowych i systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projekty realizowane na zlecenie i we współpracy z GDDKiA, Policją oraz Inspekcją Transportu Drogowego obejmują:

  • inteligentne skrzyżowanie
  • system analizy ruchu i wykrywania zdarzeń drogowych
  • system wykrywania pojazdów przeciążonych i ponadgabarytowych – preselekcja (NeuroCar Weigh-in-Motion)
  • system kontroli przejazdu na czerwonym świetle (NeuroCar Red Light)
  • system kontroli średniej prędkości pojazdów na odcinku (NeuroCar Section Speed Control)
  • system dostępu do wydzielonych obszarów miejskich i przemysłowych (NeuroCar Access Control)
  • punkty analizy i informacji drogowej (NeuroCar Statistics)

CloudITS – chmura obliczeniowa

W Centrum Przetwarzania Danych spółki Neurosoft powstała nowa usługa, tzw. chmura obliczeniowa cloudITS. Działa w dwóch różnych modelach usługowych. W pierwszym cała aplikacja znajduje się w CPD, a użytkownik posiada do niej dostęp przez przeglądarkę WWW. Drugi wariant to instalacja oprogramowania na komputerach użytkowników i zapewnienie dostępu do danych z CPD. Technologia przetwarzania w chmurze jest oparta o hybrydowy dostęp do usług. Oznacza to, że część aplikacji jest całkowicie prywatna i dostępna tylko określonemu użytkownikowi, co zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych danych. Natomiast druga część aplikacji udostępniona jest wszystkim, np. poprzez stronę internetową zawierająca informacje o czasach przejazdu na różnych odcinkach dróg.

Innowacyjność usługi polega na wprowadzeniu nowatorskiej metody świadczenia usług w „chmurze obliczeniowej”, czyli platformie stanowiącej bazę pomiarową, obliczeniową i analityczną. Użytkownikom oferowany jest nie zakup, lecz „ wypożyczanie” określonych funkcjonalności na zasadzie abonamentu lub licencji.
Bazą technologiczną dla rozwiązania cloudITS są opracowane w ramach prac B+R zaawansowane algorytmy rozpoznawania obrazu oraz własne rozwiązania Neurosoftu w zakresie elektroniki.

CloudITS to innowacyjna metoda implementacji systemów ITS/BRD (ang. Inteligent Transport Systems – inteligentnych systemów transportu / Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego), oparta na tzw. chmurze obliczeniowej. Użytkownikom oferowana jest platforma obliczeniowa (oprogramowanie, zarządzanie dostępem, informacje dla użytkowników), a także platforma pomiarowa (urządzenia rejestrujące różnego typu). Podstawę platformy pomiarowej stanowi autorskie urządzenie spółki Neurosoft – NeuroCamera.

Chcę wiedzieć więcej

Zostaw swój adres e-mail, wyślemy Ci szczegółowe informcje na temat systemu i oferty produktowej.

Pokrewne produkty