Abu Zabi, ZEA, 2024-05-24
card image
AI dla bezpieczeństwa na ISNR 2024

Neurosoft uczestniczył w prestiżowych targach ISNR 2024 (International Security National Resilience), które odbyły się w Abu Dhabi w dniach 27-29 maja. ISNR jest jednym z najważniejszych globalnych wydarzeń w branży bezpieczeństwa i odporności narodowej, gromadzącym czołowych ekspertów, przedsiębiorców oraz decydentów z sektora publicznego i prywatnego.

WydarzeniaNeuroCar
Wrocław, Polska, 2024-05-21
card image
Pomiary kontrolne stacji SCPR

W dniu dzisiejszym zakończyła się weryfikacja jakości działania stałych stacji pomiaru ruchu (SCPR) dla urządzeń dostarczających dane Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Testy przeprowadzono dla 19 stacji działających na terenie województw dolnośląskiego i śląskiego. Pomiary kontrolne wykonano zgodnie z procedurą GDDKiA, porównując wyniki dostarczane przez licznik ruchu z wynikami zweryfikowanymi manualnie, zebranymi przez odpowiedni system referencyjny.

ProjektyNeuroCar
Żary, Polska, 2024-05-20
card image
Podwyższone bezpieczeństwo w SWISS KRONO

Pod koniec maja zakończył się kolejny etap wdrożenia systemu wspomagającego bezpieczeństwo na terenie fabryki SWISS KRONO w Żarach. W ramach tego etapu poszerzono obszar monitorowania, znacząco zwiększono liczbę znaków ostrzegawczych oraz zamontowano lokalizatory na wszystkich krytycznych pojazdach. Wprowadzono również istotną modyfikację w zakresie komunikacji między elementami systemu, polegającą na wdrożeniu bezprzewodowej komunikacji WLAN w zamkniętym APN-ie.

ProjektyNeuroSpace


NeuroCar

Sztuczna inteligencja na drogach – inteligentne narzędzia wspierające bezpieczeństwo i automatyzację ruchu drogowego w Inteligentnych Systemach Transportowych

Dowiedz się więcej

NeuroLex

Sztuczna inteligencja dla prawników – przetwarzanie języka naturalnego jako wsparcie analizy i wnioskowania dokumentów prawnych

Dowiedz się więcej

NeuroSpace

Sztuczna inteligencja w przestrzeni – wykrywanie obiektów, identyfikacja i eksploracja przestrzeni za pomocą w pełni zautomatyzowanych dronów

Dowiedz się więcej