Tychy, 2023-07-31
card image
Kalibracja WIM w Tychach

W ostatnim tygodniu lipca br odbyła się kalibracja oraz ważenia kontrolne dla pięciu stacji ważenia pojazdów w ruchu, które zainstalowane zostały w ubiegłym roku, w ramach projektu ITS Tychy. Stacje ważenia kontrolują wjazd pojazdów ciężkich do miasta na wszystkich głównych drogach tranzytowych. Każdy pojazd jest automatycznie ważony i w momencie, gdy przekracza dopuszczalne limity masy całkowitej, ew. nacisku osi na nawierzchnię – jest identyfikowany, fotografowany, a zapis naruszenia jest umieszczany w bazie danych CSR Tychy. Takie informacje są przykazywane w czasie rzeczywistym do inspektorów WITD.

ProjektyNeuroCar
Katowice, 2023-06-15
card image
Pomiary ruchu na Górnym Śląsku

W czerwcu 2023 roku uruchomiony został kolejny system stacji pomiarowych do stałych pomiarów ruchu pojazdów (SCPR) na drogach zarządzanych przez GDDKiA Katowice. Uruchomiono dziewięć stacji pomiarowych wyposażonych w urządzenia rejestrujące NeuroCar LOOP – Model 4 – wraz z wbudowanym układem ciągłej kontroli jakości. Zadaniem stacji SCPR jest monitorowanie ruchu w danym punkcie (27/4) oraz codzienne dostarczanie zagregowanych danych pomiarowych.

ProjektyNeuroCar
Wrocław, 2023-06-07
card image
Czerwone światło w Leśnicy

Na początku czerwca 2023 r. Główny Inspektorat Transportu Drogowego uruchomił pierwszy w Polsce system do automatycznej kontroli przejazdu na czerwonym świetle, zainstalowany na przejeździe kolejowym. System uruchomiono we wrocławskiej dzielnicy Leśnica, na drodze krajowej nr 94, która krzyżuje się z międzynarodową linią kolejową AGC "Wrocław-Legnica". System rejestruje wszystkie pojazdy, które nie zatrzymują się przed przejazdem w momencie, gdy sygnalizator nadaje sygnał czerwony. Ponadto rejestrowane są także pojazdy, które wykonują manewr wyprzedzania w obrębie przejazdu kolejowego oraz tuż przed nim. Cyfrowe dowody wykroczeń, w postaci zdjęć i filmów, są niezwłocznie przesyłane do centrali CANARD w Warszawie.

ProjektyNeuroCar


NeuroCar

Sztuczna inteligencja na drogach – inteligentne narzędzia wspierające bezpieczeństwo i automatyzację ruchu drogowego w Inteligentnych Systemach Transportowych

Dowiedz się więcej

NeuroLex

Sztuczna inteligencja dla prawników – przetwarzanie języka naturalnego jako wsparcie analizy i wnioskowania dokumentów prawnych

Dowiedz się więcej

NeuroSpace

Sztuczna inteligencja w przestrzeni – wykrywanie obiektów, identyfikacja i eksploracja przestrzeni za pomocą w pełni zautomatyzowanych dronów

Dowiedz się więcej