Firma

Polityka Prywatności

Polityka gromadzenia i przetwarzania danych


Ostatnia aktualizacja: 2023-05-22
Niniejsza Polityka Prywatności opisuje Nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji Użytkownika podczas korzystania z Usługi oraz informuje Użytkownika o jego prawach do prywatności i o tym, w jaki sposób prawo chroni Użytkownika. Wykorzystujemy Dane Osobowe Użytkownika w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
1.1. Interpretacja

Wyrazy, których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie zdefiniowane w następujących warunkach. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

1.2. Definicje

Dla celów niniejszej Polityki Prywatności:

 • Konto oznacza unikatowe konto utworzone dla Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Usługi lub jej części
 • Podmiot Powiązany oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą ze stroną, gdzie “kontrola” oznacza posiadanie 50% lub więcej akcji, udziałów lub innych papierów wartościowych uprawniających do głosowania przy wyborze dyrektorów lub innych organów zarządzających.
 • Spółka (określana w niniejszej Umowie jako “Spółka”, “My”, “Nas” lub “Nasza”) odnosi się do Neurosoft Sp. z o.o., ul. Życzliwa 8, Wrocław – POLSKA.
 • Pliki Cookie to małe pliki, które są umieszczane na komputerze Użytkownika, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu przez witrynę internetową, zawierające między innymi szczegóły historii przeglądania tej witryny.
 • Kraj odnosi się do: POLSKA.
 • Urządzenie oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.
 • Dane Osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 • Serwis odnosi się do Witryny.
 • Usługodawca oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Odnosi się to do firm zewnętrznych lub osób fizycznych zatrudnionych przez Spółkę w celu ułatwienia korzystania z Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Spółki, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomagania Spółce w analizowaniu sposobu korzystania z Usługi.
 • Serwis Społecznościowy Strony Trzeciej odnosi się do dowolnej witryny internetowej lub dowolnej witryny sieci społecznościowej, za pośrednictwem której Użytkownik może zalogować się lub utworzyć konto w celu korzystania z Usługi.
 • Dane o Użytkowaniu refers to data collected automatically, either generated by the use of the Service or from the Service infrastructure itself (for example, the duration of a page visit).
 • Witryna odnosi się do strony Neurosoft WWW, dostępnej pod adresem https://www.neurosoft.pl.
 • Użytkownik oznacza osobę fizyczną uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej albo spółkę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba fizyczna uzyskuje dostęp do Usługi lub z niej korzysta.
2.1. Dane Osobowe

Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić Użytkownika o podanie nam pewnych danych osobowych, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z użytkownikiem lub zidentyfikowania go. Dane Osobowe mogą obejmować między innymi:

 • Adres e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • Adres, Stan, Województwo, Kod pocztowy, Miasto
 • Dane o Użytkowaniu
2.2. Dane o Użytkowaniu

Dane o Użytkowaniu są gromadzone automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane o Użytkowaniu mogą obejmować takie informacje, jak adres I urządzenia użytkownika (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, odwiedzane strony naszej Usługi, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy automatycznie gromadzić pewne informacje, w tym między innymi rodzaj używanego urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, mobilny system operacyjny, rodzaj używanej mobilnej przeglądarki internetowej, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Możemy również gromadzić informacje wysyłane przez przeglądarkę Użytkownika za każdym razem, gdy odwiedza on naszą Usługę lub gdy uzyskuje do niej dostęp za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

2.3. Technologie Śledzenia i Pliki Cookie

Używamy Plików Cookie i podobnych technologii śledzenia do śledzenia aktywności w naszym Serwisie i przechowywania określonych informacji. Wykorzystywane technologie śledzenia to sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty do gromadzenia i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi.

 • Pliki Cookie lub Pliki Cookie Przeglądarki. Plik Cookie to niewielki plik umieszczany na Urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie Pliki Cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak użytkownik nie zaakceptuje Plików Cookie, może nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi. O ile użytkownik nie dostosował ustawień przeglądarki w taki sposób, aby odrzucała pliki cookie, nasza usługa może korzystać z plików cookie.
 • Web Beacons. Niektóre sekcje naszej Usługi i nasze wiadomości e-mail mogą zawierać małe pliki elektroniczne znane jako sygnały nawigacyjne (określane również jako czyste gify, znaczniki pikselowe i gify jednopikselowe), które umożliwiają Spółce na przykład zliczanie użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otworzyli wiadomość e-mail oraz inne powiązane statystyki witryny (na przykład rejestrowanie popularności określonej sekcji i weryfikowanie integralności systemu i serwera).

Pliki Cookie mogą być “Trwałe” lub “Sesyjne”. Trwałe Pliki Cookie pozostają na komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym Użytkownika po przejściu w tryb offline, natomiast Sesyjne Pliki Cookie są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej.

Używamy zarówno Sesyjnych, jak i Trwałych Plików Cookie do celów określonych poniżej:

3.1. Niezbędne Pliki Cookie
 • Typ: Pliki Cookie Sesji
 • Administrowany przez: Nas
 • Cel: Te Pliki Cookie są niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Witryny i umożliwienia korzystania z niektórych jej funkcji. Pomagają one uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać nieuczciwemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików cookie usługi, o które prosiłeś, nie mogą być świadczone, a my używamy tych plików cookie wyłącznie w celu świadczenia tych usług.
3.2. Polityka Plików Cookie / Akceptacja Plików Cookie
 • Typ: Trwałe Pliki Cookie
 • Administrowany przez: Nas
 • Cel: Te Pliki Cookie identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali korzystanie z Plików Cookie na Witrynie.
3.3. Pliki Cookie dla Funkcji
 • Typ: Trwałe Pliki Cookie
 • Administrowany przez: Nas
 • Cel: Te Pliki Cookie umożliwiają nam zapamiętywanie wyborów dokonywanych przez użytkownika podczas korzystania z Witryny, takich jak zapamiętywanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie Użytkownikowi bardziej osobistego doświadczenia i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania preferencji za każdym razem, gdy korzysta z Witryny.

Spółka może wykorzystywać Dane Osobowe do następujących celów:

 • W celu świadczenia i utrzymywania naszej Usługi, także w celu monitorowania korzystania z naszej Usługi.
 • Zarządzanie Kontem Użytkownika: w celu zarządzania rejestracją Użytkownika jako użytkownika Serwisu. Podane przez Użytkownika dane osobowe mogą zapewnić mu dostęp do różnych funkcji Usługi, które są dostępne dla niego jako zarejestrowanego użytkownika.
 • W celu wykonania umowy: opracowanie, zgodność i realizacja umowy zakupu produktów, przedmiotów lub usług zakupionych przez Użytkownika lub jakiejkolwiek innej umowy zawartej z Nami za pośrednictwem Usługi.
 • Aby skontaktować się z Użytkownikiem: W celu skontaktowania się z Użytkownikiem za pośrednictwem wiadomości e-mail, połączeń telefonicznych, wiadomości SMS lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikatów informacyjnych związanych z funkcjonalnościami, produktami lub zakontraktowanymi usługami, w tym aktualizacjami zabezpieczeń, gdy jest to konieczne lub uzasadnione w celu ich wdrożenia.
 • Dostarczanie Użytkownikowi wiadomości, ofert specjalnych i ogólnych informacji o innych oferowanych przez nas towarach, usługach i wydarzeniach, które są podobne do tych, które użytkownik już zakupił lub o które zapytał, chyba że użytkownik zrezygnował z otrzymywania takich informacji.
 • Zarządzanie żądaniami Użytkownika: Obsługa i zarządzanie żądaniami Użytkownika kierowanymi do Nas.
 • Do transferów biznesowych: Możemy wykorzystywać dane Użytkownika w celu oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia części lub całości naszych aktywów, czy to w ramach kontynuacji działalności, czy w ramach upadłości, likwidacji lub podobnego postępowania, w którym wśród przenoszonych aktywów znajdują się przechowywane przez nas Dane osobowe Użytkowników naszego Serwisu.
 • Do innych celów: Możemy wykorzystywać informacje o Użytkowniku do innych celów, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i ulepszanie naszej Usługi, produktów, usług, marketingu i doświadczeń użytkownika.

Możemy udostępniać Dane Osobowe Użytkownika w następujących sytuacjach:

 • Usługodawcom: Możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika Dostawcom Usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi oraz kontaktowania się z Użytkownikiem.
 • Dla transferów biznesowych: Możemy udostępniać lub przekazywać Dane Osobowe Użytkownika w związku z lub podczas negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów Spółki, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności przez inną spółkę.
 • Podmiotom Stowarzyszonym: Możemy udostępniać dane użytkownika Naszym podmiotom stowarzyszonym, w którym to przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów przestrzegania niniejszej Polityki Prywatności. Podmioty stowarzyszone obejmują naszą Spółkę dominującą i wszelkie inne spółki zależne, partnerów joint venture lub inne spółki, które kontrolujemy lub które są pod wspólną kontrolą z nami.
 • Z partnerami biznesowymi: Możemy udostępniać dane Użytkownika naszym partnerom biznesowym w celu oferowania Użytkownikowi określonych produktów, usług lub promocji.
 • Z innymi użytkownikami:, gdy Użytkownik udostępnia dane osobowe lub w inny sposób wchodzi w interakcje w obszarach publicznych z innymi użytkownikami, takie informacje mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz. Jeśli Użytkownik wchodzi w interakcje z innymi użytkownikami lub rejestruje się za pośrednictwem Zewnętrznej Usługi Mediów Społecznościowych, jego kontakty w Zewnętrznej Usłudze Mediów Społecznościowych mogą zobaczyć jego imię i nazwisko, profil, zdjęcia i opis aktywności. Podobnie inni użytkownicy będą mogli przeglądać opisy aktywności Użytkownika, komunikować się z nim i przeglądać jego profil.
 • Za zgodą użytkownika: Możemy ujawnić Dane Osobowe Użytkownika w dowolnym innym celu za jego zgodą.
5.1. Przechowywanie Danych Osobowych Użytkownika

Spółka będzie przechowywać Dane Osobowe Użytkownika wyłącznie tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli będziemy zobowiązani do przechowywania danych użytkownika w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Spółka będzie również przechowywać Dane o Użytkowaniu do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane w celu zwiększenia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy okres.

5.2. Przekazywanie Danych Osobowych Użytkownika

Informacje Użytkownika, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza województwem, krajem lub inną jurysdykcją rządową Użytkownika, w której przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w jurysdykcji Użytkownika.

Zgoda Użytkownika na niniejszą Politykę Prywatności, po której następuje przekazanie takich informacji, stanowi zgodę Użytkownika na takie przekazanie.

Spółka podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że Dane Użytkownika są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką Prywatności, a żadne przekazywanie Danych Osobowych Użytkownika nie będzie miało miejsca do organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Danych Użytkownika i innych Danych Osobowych.

5.3. Usuwanie Danych Osobowych

Użytkownik ma prawo do usunięcia lub zażądania od nas pomocy w usunięciu zgromadzonych przez Nas jego Danych Osobowych.

Nasza Usługa może dawać użytkownikowi możliwość usunięcia pewnych informacji na jego temat z poziomu Usługi.

Użytkownik może aktualizować, poprawiać lub usuwać swoje dane w dowolnym momencie, logując się na Swoje Konto, jeśli je posiada, i odwiedzając sekcję ustawień konta, która umożliwia zarządzanie danymi osobowymi. Użytkownik może również skontaktować się z Nami w celu uzyskania dostępu do swoich Danych Osobowych, ich poprawienia lub usunięcia.

Należy pamiętać, że możemy być zmuszeni do zachowania pewnych informacji w celach związanych z prowadzeniem dokumentacji i/lub w celu zakończenia wszelkich transakcji rozpoczętych przez Użytkownika przed zażądaniem takiej zmiany lub usunięcia.

5.4. Ujawnianie Danych Osobowych Użytkownika
5.4.1. Transakcje Biznesowe

Jeśli Spółka jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Dane Osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane. Spółka powiadomi Użytkownika, zanim jego Dane Osobowe zostaną przekazane i zaczną podlegać innej Polityce Prywatności.

5.4.2. Egzekwowanie prawa

W pewnych okolicznościach Spółka może być zobowiązana do ujawnienia Danych Osobowych Użytkownika, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania organów publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

5.4.3. Inne wymogi prawne

Spółka może ujawnić Dane Osobowe Użytkownika w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne do:

 • Zgodność z obowiązkiem prawnym
 • Ochrona i obrona praw lub własności Spółki
 • Zapobieganie lub badanie ewentualnych wykroczeń związanych z Usługą
 • Ochrona bezpieczeństwa osobistego Użytkowników Usługi lub społeczeństwa
 • Ochrona przed odpowiedzialnością prawną
5.6. Bezpieczeństwo Danych Osobowych Użytkownika

Bezpieczeństwo Danych Osobowych Użytkownika jest dla nas ważne, ale należy pamiętać, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony Danych Osobowych Użytkownika, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Nasza Usługa nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie Danych Osobowych od osób poniżej 13 roku życia. Jeśli Użytkownik jest rodzicem lub opiekunem i wie, że jego dziecko przekazało nam Dane Osobowe, prosimy o kontakt. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy Dane Osobowe od osób poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z Naszych serwerów.

Jeśli musimy polegać na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania informacji Użytkownika, a kraj użytkownika wymaga zgody rodzica, możemy wymagać zgody rodzica Użytkownika przed zebraniem i wykorzystaniem tych informacji.

Nasza Usługa może zawierać łącza do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli użytkownik kliknie łącze strony trzeciej, zostanie przekierowany do witryny tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką Prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy żadnej kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści, politykę prywatności lub praktyki stron lub usług stron trzecich.

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę Prywatności. Powiadomimy Użytkownika o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę Prywatności w niniejszej Witrynie.

Poinformujemy Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub wyraźnego powiadomienia w naszym Serwisie, zanim zmiana wejdzie w życie i zaktualizujemy datę “Ostatniej aktualizacji” u góry niniejszej Polityki Prywatności.

Zaleca się okresowe sprawdzanie niniejszej Polityki Prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na tej stronie.