Radom, 2021-06-15

Testy czerwonego światła dla GITD

Projekty NeuroCar

Na tymczasowo zamkniętym lotnisku Warszawa-Radom odbyły się testy systemów do rejestracji przejazdów na czerwonym świetle. Testy zorganizowane zostały przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) GITD. Celem testów, do których zgłosiły się cztery firmy, była praktyczna weryfikacja wymogów funkcjonalnych oraz jakościowych jakie muszą spełniać urządzenia rejestrujące tego typu wykroczenia.

Testy zorganizowane zostały przez CANARD w ramach postępowania na udzielenie zamówienia “Dostawa i instalacja 30 urządzeń urządzeń rejestrujących wykroczenia niestosowania się do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu” (BDG.ZPB.072.9.2020). Testy odbyły się w Radomiu, w dniach od 15-16 czerwca 2021 r.

Na specjalnie skonstruowanym poligonie zainstalowano urządzenia czterech dostawców startujacych w przetargu. Testy polegały m.in. na weryfikacji zachowania się urządzeń rejestrujących w 9-ciu różnych przypadkach testowych, zarówno w dzień jak i w nocy. W sumie wykonano ponad 500 przejazdów testowych dla każdego urządzenia.

Wyniki testów stanowią ważny element oceny złożonych w postępowaniu ofert. Wyniki jak i rozstrzygnięcie postępowania oczekiwane są po około miesiącu od zakończenia testów.