Wrocław, 2022-07-01

Procesor neuronowy Hailo-8™ w NeuroCar

Produkty NeuroCar

Neurosoft, we współpracy z izraelskim producentem akceleratorów neuronowych Hailo AI, wykonał implementację własnych, specjalnie opracowanych sieci neuronowych do detekcji pojazdów i pieszych na procesorze Hailo-8™. Dzięki temu możliwe stało się znaczące zwiększenie wydajności kluczowych funkcji NeuroCar w zastosowaniach on-edge.

Akcelerator oparty na procesorze Hailo-8™ pozwala na bardzo wydajne przetwarzanie obrazów z prędkością do 800 ramek na sekundę. Rozwiązanie umożliwia jednoczesne przetwarzanie, w czasie rzeczywistym, strumienia wideo z 50 kamer w zakresie wykrywania i śledzenia ruchu pojazdów i pieszych, przy użyciu jednego akceleratora o zapotrzebowaniu na moc zaledwie 4 W.

Nowy procesor znalazł zastosowanie w systemach NeuroCar bazujących na śledzeniu pojazdów i pieszych, np. NeuroCar Park Spots (wyznaczanie zajętości miejsc parkingowych), NeuroCar RedLight (wykrywanie przejazdu pojazdów na czerwonym świetle), NeuroCar Incident Detection (wykrywanie niebezpiecznych zdarzeń na drodze) praz NeuroCar Pedestrian Crossing (monitorowanie przejścia dla pieszych).

Drugim, istotnym polem zastosowań procesora Hailo-8™ jest wykorzystanie go do przetwarzania wsadowego na serwerach w chmurze Neurosoft. Pozwala to na znaczące zwiększenie wydajności systemów NeuroCar w zastosowaniach off-edge, np. do analizy nagrań wideo z pomiarów ruchu drogowego.