Lublin, 2023-01-09

Strefa ograniczonego wjazdu w Lublinie

Projekty NeuroCar

W styczniu 2023 roku uruchomiony został system do automatycznej rejestracji pojazdów poruszających się w obszarze Starego Miasta w Lublinie – inwestorem była Gmina Lublin. System pozwala na zarządzanie listą pojazdów uprawnionych oraz raportowanie naruszeń w czasie rzeczywistym. Głównym elementem systemu są kamery do rozpoznawania numerów rejestracyjnych pojazdów zamontowane przy wszysktich wjazdach na starówkę.

W ramach systemu zamontowane zostały dwie kamery dedykowane do detekcji i identyfikacji pojazdów (ANPR), przy ul. Lubartowskiej od strony ulic Olejnej oraz Noworybnej. Oprogramowanie centralne zainstalowano w infrastrukturze serwerowej Inwestora, w ramach rozszerzenia systemu NeuroCar, który od lat funkcjonuje w Lublinie. Dostęp do systemu otrzymają służby odpowiedzialne za nadzór i egzekwowanie wjazdu pojazdów nieuprawnionych na teren Starego Miasta.